La Federació Socialista d’Eivissa felicita José Manuel Bar pel seu nomenament com a número dos d’Educació del Govern de Pedro Sánchez

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) felicita José Manuel Bar Cendón pel seu nomenament com a secretari d’Estat d’Educació, aprovat avui en Consell de Ministres. El nou número dos del Ministeri d’Educació i Formació Professional ocupava des de l’agost del 2021 la Direcció General de Planificació i Gestió Educativa.

El Govern de Pedro Sánchez incorpora com a secretari d’Estat “una persona amb una trajectòria extraordinària, de gran vàlua com a gestor i com a polític compromès en la millora de l’educació pública”. Així ho ha manifestat el secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, qui ha volgut fer públic “l’orgull que sentim el conjunt de socialistes d’Eivissa pel nomenament del nostre company com a secretari d’Estat del Govern del president Pedro Sánchez” i traslladar-li “els nostres millors desitjos en la nova responsabilitat com a número dos del ministeri que dirigeix Pilar Alegría”.

José Manuel Bar (Vigo, 1955) és Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (Psicologia) per la Universitat de Santiago de Compostela. Va ingressar a la docència el 1980 i ha estat professor d’Ensenyament Secundari de Ciències Socials (Geografia-Història) i Orientació Educativa (Psicologia-Pedagogia). Des del 1990 pertany al cos d’inspectors d’educació.
Abans d’arribar a la Direcció General de Planificació i Gestió Educativa a l’estiu de 2021, exercia com a inspector a les Illes Balears i com a coordinador de la Demarcació d’Eivissa i Formentera. A més, formava part del Consell Escolar de l’Estat i de la seva Comissió Permanent, com a Personalitat de Reconegut Prestigi.

Durant la seva etapa com a docent va tenir destinacions a Galícia, Astúries, Madrid i les Illes Balears, on va exercir com a director de dos Instituts de Formació Professional als municipis de Felanitx i Calvià. També va exercir com a professor associat a la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Al camp de la innovació educativa, va ser Coordinador del Programa experimental d’Orientació educativa a Illes Balears, a la Unitat de Programes Educatius (1987 i 1988). L’any 1989 es va incorporar al Ministeri d’Educació com a assessor tècnic del Gabinet d’Orientació, a la Direcció General de Renovació Pedagògica, Subdirecció General de Programes Experimentals (anys 1989-1990). Més tard, entre el 2004 i el 2008, va ser Director Insular de l’Administració General de l’Estat a Eivissa i Formentera.

Bar Cendón va ser diputat al Congrés a la IX Legislatura (2008-2011), època en què va ocupar els càrrecs de Secretari de la Comissió per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat, Vocal a les Comissions d’Interior i Foment i adscrit a les Comissions Educació, Constitucional i Mixta per a la Unió Europea.

A més, va ocupar la presidència de l’Associació d’Inspectors d’Educació a Illes Balears (2012 a 2019) i és vicepresident de l’Associació d’Inspectors d’Educació (ADIDE Federació).

Bar Cendón substitueix al càrrec Alejandro Tiana, que ha estat secretari d’Estat d’Educació des del juny del 2018.

Comments are closed

La Federación Socialista de Eivissa felicita a José Manuel Bar por su nombramiento como número dos de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez

La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) felicita a José Manuel Bar Cendón por su nombramiento como secretario de Estado de Educación, aprobado en Consejo de Ministros. El nuevo número dos del Ministerio de Educación y Formación Profesional ocupaba desde agosto de 2021 la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.

El Gobierno de Pedro Sánchez incorpora como secretario de Estado a “una persona con una trayectoria extraordinaria, de gran valía como gestor y como político comprometido en la mejora de la educación pública”. Así lo ha manifestado el secretario general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, quien ha querido hacer público “el orgullo que sentimos el conjunto de socialistas de Eivissa por el nombramiento de nuestro compañero como secretario de Estado del Gobierno del presidente Pedro Sánchez” y trasladarle “nuestros mejores deseos en la nueva responsabilidad como número dos del ministerio que dirige Pilar Alegría”.

José Manuel Bar (Vigo, 1955) es Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología) por la Universidad de Santiago de Compostela. Ingresó en la docencia en 1980 y ha sido profesor de Enseñanza Secundaria de Ciencias Sociales (Geografía-Historia) y Orientación Educativa (Psicología-Pedagogía). Desde 1990 pertenece al cuerpo de inspectores de educación.

Antes de llegar a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa en verano de 2021, ejercía como inspector en las Islas Baleares y como coordinador de la Demarcación de Ibiza y Formentera. Además formaba parte del Consejo Escolar del Estado y de su Comisión Permanente, como Personalidad de Reconocido Prestigio.

Durante su etapa como docente tuvo destinos en Galicia, Asturias, Madrid y las Islas Baleares, donde ejerció como director de dos Institutos de Formación Profesional en los municipios de Felanitx y Calvià. También ejerció como profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas Baleares.

En el campo de la innovación educativa, fue Coordinador del Programa experimental de Orientación educativa en Illes Balears, en la Unidad de Programas Educativos (1987 y 1988). En 1989 se incorporó al Ministerio de Educación como asesor técnico del Gabinete de Orientación, a la Dirección General de Renovación Pedagógica, Subdirección General de Programas Experimentales (años 1989-1990). Más tarde, entre 2004 y 2008, fue Director Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera.

Bar Cendón fue diputado en el Congreso en la IX Legislatura (2008-2011), época en la que ocupó los cargos de Secretario de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Vocal en las Comisiones de Interior y Fomento y adscrito a las Comisiones Educación, Constitucional y Mixta para la Unión Europea.

Además, ocupó la presidencia de la Asociación de Inspectores de Educación en Islas Baleares (2012 a 2019) y es vicepresidente de la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE Federación).

Bar Cendón sustituye al cargo Alejandro Tiana, que ha sido secretario de Estado de Educación desde junio del 2018.

Comments are closed