La FSE-PSOE celebra el nomenament de Josep Marí Ribas com a nou conseller balear de Mobilitat i Habitatge i la nova responsabilitat de Pilar Costa com a portaveu del grup parlamentari Socialista

La Comissió Executiva de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) vol fer pública la seua satisfacció per la confiança dipositada per la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, en el nostre secretari general, Josep Marí Ribas, nomenat nou conseller balear de Mobilitat i Habitatge, així com la nova responsabilitat de la fins ara consellera Pilar Costa, com a nova portaveu del grup parlamentari Socialista després d’una trajectòria extraordinària en els diferents executius progressistes de la Comunitat.

La remodelació anunciada avui per Francina Armengol, amb diferents canvis d’estructura i noves responsabilitats, reforça el Govern de la Comunitat Autònoma per afrontar l’etapa actual en què totes les prioritats se centren a superar la crisi sanitària provocada per la Covid i iniciar el camí de la reactivació i de la recuperació econòmica i social de les nostres illes.

En aquest camí tendrà un paper destacat el secretari general de la FSE-PSOE i fins ara alcalde de Sant Josep de sa Talaia com a nou conseller balear en àrees de gestió molt important i estratègiques per al conjunt de la Comunitat, com són la mobilitat i les polítiques d’habitatge, i molt especialment per a l’illa d’Eivissa.

L’Executiva de la FSE-PSOE manifesta els seus millors desitjos a Josep Marí Ribas i a Pilar Costa en la nova etapa política que inicien a partir d’avui, des del convenciment que les seues trajectòries solvents són la millor garantia de la bona feina que faran en favor del conjunt de la ciutadania des de les respectives noves responsabilitats.

Comments are closed

La FSE-PSOE celebra el nombramiento de Josep Marí Ribas como nuevo conseller balear de Movilidad y Vivienda y la nueva responsabilidad de Pilar Costa como portavoz del grupo parlamentario Socialista

La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) quiere hacer pública su satisfacción por la confianza depositada por la presidenta de Illes Balears, Francina Armengol, en nuestro secretario general, Josep Marí Ribas, nombrado nuevo conseller balear de Movilidad y Vivienda, así como la nueva responsabilidad de la hasta ahora consellera Pilar Costa como nueva portavoz del grupo parlamentario Socialista tras una trayectoria extraordinaria en los diferentes ejecutivos progresistas de la Comunidad.

La remodelación anunciada por Francina Armengol, con diferentes cambios de estructura y nuevas responsabilidades, refuerza el Gobierno de la Comunidad Autónoma para afrontar la etapa actual en que todas las prioridades se centran en superar la crisis sanitaria provocada por la Covid e iniciar el camino de la reactivación y de la recuperación económica y social de nuestras islas.

En este camino tendrá un papel destacado el secretario general de la FSE-PSOE y hasta ahora alcalde de Sant Josep de sa Talaia como nuevo conseller balear en áreas de gestión muy importantes y estratégicas para el conjunto de la Comunidad, como son la movilidad y las políticas de vivienda, y muy especialmente para la isla de Eivissa.

La Ejecutiva de la FSE-PSOE manifiesta sus mejores deseos a Josep Marí Ribas y Pilar Costa en la nueva etapa política que inician a partir de hoy, desde el convencimiento de que sus trayectorias solventes son la mejor garantía del buen trabajo que harán en favor del conjunto de la ciudadanía desde las respectivas nuevas responsabilidades.

Comments are closed