La FSE-PSOE celebra l’aprovació de la llei balear per impulsar les ajudes a l’habitatge, que inclou mesures per accelerar la construcció del nou institut, escoleta i camp de futbol de Ca n’Escandell

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat la nova llei per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge. La llei ha inclòs una esmena presentada pel PSIB-PSOE i Unides Podem per accelerar la construcció del nou institut, escoleta i camp de futbol de Ca n’Escandell, a la ciutat d’Eivissa. L’esmena s’ha incorporat per donar resposta a les necessitats social o la carència d’equipaments públics a la capital d’Eivissa, agilitant i simplificant la seua tramitació per tal que aquests projectes tan importants puguin ser una realitat al més prompte possible.

L’aprovació de la Llei suposa la declaració d’inversió d’interès autonòmic del nou institut, així com la seva posterior connexió amb el centre d’educació infantil i primària de Can Cantó, per convertir-se en un centre CEIPESO, i la construcció d’una escoleta per tal de duplicar la capacitat de l’actual escoleta municipal de Can Cantó per incorporar a l’espai més places d’educació 0-3 anys.

Els terrenys quedaran automàticament qualificats de sòl urbà amb aquesta llei i per a la construcció de l’institut i les instal·lacions esportives no dependrà del desenvolupament territorial o urbanístic ni dels corresponents instruments de gestió. Pel que fa a l’institut, bastarà amb l’aprovació del projecte per part del Consell de Govern, previ informe de l’Ajuntament d’Eivissa, mentre que el nou equipament esportiu necessitarà la tramitació establerta per la normativa urbanística i de règim local que sigui d’aplicació. Aquest camp de futbol i espai esportiu a desenvolupar s’ubicarà als terrenys que el SEPES ha de cedir a l’Ajuntament d’Eivissa al barri de Ca n’Escandell i que ja tenien previst un ús esportiu als acords previs entre Ajuntament i SEPES.

La nova llei per impulsar ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge inclou mesures per agilitar i facilitar l’accés de la ciutadania a les ajudes en matèria d’habitatge (especialment les de lloguer) i d’altres mesures per incidir en la sortida a la llum dels habitatges buits dels grans tenidors, i també per poder incloure al parc públic aquells que siguin objecte d’operacions entre ells amb un preu que resulti adequat per a l’administració. Aquesta nova norma en matèria d’habitatge permetrà també incrementar el control sobre els grans tenidors i les conseqüències que s’han de derivar quan aquests es neguin a col·laborar en el compliment de la legalitat.

Com ha explicat davant del Ple el conseller balear de Mobilitat i Habitatge i secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, l’objectiu de la Llei és facilitar l’accés de la ciutadania a un habitatge digne. “Hem de sentir-nos orgullosos de la legislació que hem fet en matèria d’habitatge enfront del model de l’especulació que enriqueix a uns pocs”, ha destacat el conseller en la defensa de la nova llei.

Igualment, la llei persegueix, entre altres objectius, reforçar la protecció dels habitatges públics i el seu correcte ús. Amb l’aprovació de distintes esmenes al text inicial, la llei ha incorporat el nou sistema de funcionament del Registre Públic de Demandants d’Habitatge Protegit de les Illes Balears que ens permetrà optimitzar la gestió, de manera que procediments d’adjudicació d’HPO públic siguin molt més àgils.

Comments are closed