La FSE-PSOE demana al Consell Insular la negociació d’un pla de reconstrucció propi per a l’illa d’Eivissa

En relació amb el document presentat dijous pel Consell Insular del llistat de propostes que des d’Eivissa s’eleven al Govern de les Illes Balears, elaborat a petició de la mateixa presidenta, Francina Armengol, la Federació Socialista d’Eivissa exposa:

El PSOE ha participat en les reunions convocades pel Consell Insular per a l’elaboració del document, però en cap cas podem parlar d’un “pacte”, ja que el resultat final és el que ha decidit l’Executiu Insular.

Si bé és cert que incorpora algunes propostes i modificacions suggerides pels socialistes, també hem de ressaltar que n’hi ha d’altres que no s’han incorporat i d’altres que no podem compartir. En tot cas, des del PSOE d’Eivissa esperam que la presidenta Armengol pugui acordar amb totes les illes un paquet de mesures en favor de la recuperació social i econòmica de la Comunitat.

A part de les mesures que pugui adoptar el Govern de les Illes Balears després de recollir les propostes de cada una de les illes, des del Partit Socialista seguirem proposant al Consell Insular l’elaboració d’un Pla de reconstrucció propi per a l’illa d’Eivissa, per tal de definir línies d’actuació en l’àmbit de les competències del govern de l’illa: acció social, turisme, model de mobilitat, inversió en xarxa viària, model de territori, esports, etc.

El Consell d’Eivissa té una responsabilitat molt important, com a govern insular, i té competències pròpies que li permeten actuar directament sense haver d’esperar a canvis de normatius per part d’administracions superiors.

Recordem que el grup PSOE del Consell Insular va registrar el passat 17 d’abril una proposta de “Pla de mesures per fer front a l’impacte social, econòmic i laboral de la pandèmia de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa”. No obstant això, el govern del Consell, a part de reunions informatives de la Junta de Portaveus i els contactes sobre la llista de propostes que s’han elevat al Govern de les Illes Balears, no ha iniciat amb la resta de grups polítics cap mesa de negociació per a la reconstrucció de l’illa d’Eivissa, que des del PSOE seguirem proposant.

El Partit Socialista manté, per tant, el seu oferiment d’arribar a grans acords i consensos per a la reconstrucció social i econòmica de l’illa d’Eivissa, i en aquest sentit seguirà presentant propostes durant els pròxims dies al govern del Consell Insular, amb ànim constructiu i de col·laboració, perquè tots junts puguem trobar sortides a aquesta situació tan complicada.

Comments are closed