La FSE-PSOE manifesta el seu convenciment que les patronals d’Eivissa defensen el compliment estricte de la legalitat al Consell Insular

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) vol manifestar públicament el seu convenciment que les patronals d’Eivissa defensen el compliment estricte de la legalitat al Consell Insular. El PSOE ha denunciat la contractació irregular per decret de Vicent Marí de diferents campanyes de promoció turística del Consell Insular, per un total de 745.000 euros, sense ni concurs públic ni seguint el procediment d’emergència que marca la Llei de contractes del sector públic. La FSE-PSOE recorda que la Intervenció General de l’administració insular, màxim òrgan de control de la legalitat dels comptes públics, considera que els contractes s’han realitzat “sense empara legal” i que procedeix a la seua declaració com a “nuls de ple dret”.

La FSE-PSOE exigeix l’estricte compliment de la legalitat, en tots els casos i totes les circumstàncies, com a defensa de l’interès del conjunt de la ciutadania d’Eivissa, ja que el compliment de les lleis és la garantia, entre moltes altres coses, de la igualtat dels ciutadans i de les ciutadanes davant de les administracions.

En aquest sentit, des de la FSE estam convençuts i convençudes que les associacions empresarials són les primeres interessades a salvaguardar la legalitat i la igualtat d’oportunitats i en garantir que les contractacions públiques es realitzin d’acord amb criteris de legalitat. Estam completament convençuts i convençudes que mai li demanarien al PSOE que avalàs una presumpta irregularitat que podria beneficiar a una empresa en detriment d’altres, i molt especialment en el moment actual, en què tantes empreses i treballadors i treballadores ho estan passant malament a causa de la crisi provocada per la pandèmia.

En el cas concret de la campanya “La vida islados”, adjudicada per 250.000 euros, la FSE està convençuda que les patronals empresarials d’Eivissa no donen suport un procediment per assignar tal quantitat de sous a una empresa sense concurs públic ni publicitat i sense seguir els procediments d’emergència que marca la Llei de contractes del sector públic, privant a la resta d’empreses del sector audiovisual a competir per un treball d’aquestes dimensions. Les patronals d’Eivissa són les primeres que saben, perfectament, què suposa per a les petites empreses de comunicació d’una illa poder tirar endavant.

Igualment, de cap manera es pot entendre, èticament ni legalment, que la situació excepcional i d’emergència que patim serveixi per emparar una adjudicació irregular per un import total 745.000 euros, com va fer Vicent Marí per decret de Presidència al Consell Insular.

Insistim que ningú no ha posat en dubte l’emergència de la situació sanitària i econòmica, com intenta fer creure Vicent Marí. El que ha denunciat el PSOE, d’acord amb allò que va dir la Intervenció General del Consell Insular en el seu informe, és que les referides campanyes de promoció turística es varen contractar sense seguir el procediment d’emergència que marca la Llei de contractes del sector públic, un fet d’extrema gravetat que de cap de les maneres podíem passar per alt.

Vicent Marí és a temps de rectificar i de declarar la nul·litat dels contractes, com ha reclamat el nostre grup en el recurs de reposició registrat aquesta setmana en el Consell Insular. Des de la FSE-PSOE li demanam, una vegada més, que restauri la legalitat a la màxima institució insular.

Comments are closed