L’Agrupació Socialista de Sant Josep de sa Talaia denuncia que l’alcalde, Vicent Roig, hagi decidit eliminar el carril per a bicicletes de Sant Jordi oposant-se a la decisió majoritària del Consell Escolar Municipal.

Un carril bici consensuat amb el poble de Sant Jordi de ses Salines.

L’Agrupació socialista municipal de Sant Josep de sa Talaia vol denunciar que l’alcalde, Vicent Roig, ha eliminat el carril bici que permetia circular entre la zona escolar i esportiva de Can Guerxo i el centre de Sant Jordi sense tenir en compte la decisió del Consell Escolar Municipal, que va votar a favor de forma majoritària de poder continuar gaudint del carril.

La demanda del carril bici va sorgir al darrer mandat per part dels representats escolars al plenari municipal infantil i juvenil, la qual es va presentar a la ciutadania i que li va donar un ampli suport en la consulta realitzada el novembre de l’any 2021 on va recollir un recolzament superior al 85% del més d’un miler de vots emesos en una consulta on es preguntava si volien o no que s’adoptés la mesura, a més de la de diverses associacions que promocionen l’ús sostenible de la bicicleta a l’illa d’Eivissa.

Aquest carril formava part de la primera fase del pla de mobilitat de l’Ajuntament de Sant Josep  per dotar d’una xarxa de carrils bici i afavorir la sostenibilitat en el transport al nucli jordier, així com per unir-lo amb altres nuclis poblacionals que permetin desplaçaments entre Sant Jordi i Vila, entre d’altres.

La segona fase de la construcció de la xarxa de carrils bici a Sant Jordi havia de projectar la seva extensió fins a la zona de Can Raspalls, amb diversos centres educatius i assistencials, i la seva comunicació amb el municipi d’Eivissa.

Deslegitimització del Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Cal recordar que el Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia és l’òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa del municipi en la programació de l’ensenyament no universitari amb  facultats per assessorar, consultar, promoure i recomanar dins el seu àmbit de competències i que està compost per representants de les famílies, el professorat, l’alumnat, dels sindicats, de les direccions dels centres educatius públics i concertats, l’administració educativa i de l’ajuntament.

En un acte de compromís cívic i preocupació pel benestar de la comunitat, es va votar la petició presentada pels representants de les famílies (FAPA Eivissa) de mantenir el carril bici al poble de Sant Jordi, decisió que ha set obviada per part de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, deslegitimant aquest òrgan de participació.

La proposta de manteniment es va debatre al si d’aquest Consell i la votació es va aprovar amb 13 vots a favor i 3 en contra, el que suposa una ampla majoria. D’aquesta forma,  el Consell Escolar Municipal va enviar un clar missatge a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia sobre la voluntat i opinió de la comunitat educativa del municipi, principal damnificada de l’eliminació de l’esmentat carril bici així com la importància de preservar aquesta infraestructura vital per a la mobilitat sostenible a la localitat.

Sense previsió de la implantació de plataforma única pels ciclocarrers.

Val a dir que l’estudi previ de mobilitat presentat per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia és un estudi general de mobilitat en vehicle privat, per a vianants i en bicicleta, on el carril bici actual s’elimina en la seva totalitat i no hi ha previsió de cap nou dins el nucli urbà que connecti els centres escolars de Sant Jordi amb els centres esportius i llocs d’esbarjo.

Tot i això, el Partit Popular va proposar ciclocarrers amb una velocitat màxima dins tot el poblat de 30 km/h sense dir ni qui ni com es controlarà aquesta velocitat màxima, creant un perill innecessari per a conductors a motor i en bicicleta del tot innecessari.

Una de les propostes d’aquest estudi de mobilitat era el de crear carres de plataforma única. El fet d’eliminar les voreres i deixar una plataforma única on transitin vehicles i vianants a l’hora seria la solució proposada per l’actual equip de govern del Partit Popular de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, solució que el dia d’avui no s’ha posat en marxa tot i ja haver començat a eliminar el carril bici de Sant Jordi de ses Salines.

Comments are closed