L’Ajuntament de Sant Antoni només estima parcialment el recurs de PSOE-Reinicia contra la segona activitat de l’excap de la policia

L’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany només ha donat parcialment la raó al grup municipal PSOE-Reinicia, que va presentar al mes de gener un recurs de reposició on es posava en qüestió el procediment que s’havia seguit per concedir l’entrada a segona activitat al aquell llavors cap de la Policia Local, Javier Verdugo.

L’ajuntament de Sant Antoni ha admès la no consideració per part del consistori dels cinc dies de suspensió de sou i feina que Javier Verdugo va haver de fer front durant la seva trajectòria laboral. PSOE-Reinicia va al·legar que “en el còmput de servei com a policia del Sr. Verdugo no s’ha inclòs el període de sanció de cinc dies de suspensió de funcions i pèrdua de remuneració, concretament els dies 19, 20, 21, 22 i 23 de febrer del 2018”. La resposta de l’ajuntament ha estat que “s’admet l’al·legació presentada pel recurrent, havent de Sr. Francisco Javier Verdugo Sedas de regularitzar els 5 dies en què no va prestar els seus serveis del 3 al 7 de gener de 2022, considerant que el 6 de gener de 2022 va ser un dia festiu haurà de tornar 4 dies laborals”.

El grup progressista, que al ple ordinari del mes de gener va denunciar que faltaven documents a l’expedient corresponent, celebra que aquesta vegada sí que s’hagi inclòs el certificat de Serveis Prestats de l’excap de la Policia Local de Sant Antoni, encara que lamenta que s’hagin rebutjat la resta d’al·legacions. El regidor de PSOE-Reinicia Antonio Lorenzo ha anunciat que sol·licitaran diversos contractes del Javier Verdugo amb l’ajuntament “per fiscalitzar que el procediment ha estat el correcte i no s’està cometent un frau de llei”.

Antonio Lorenzo denuncia que “Marcos Serra no accepta que l’oposició faci la feina fiscalitzadora”. “Volem que l’ajuntament sigui transparent i exemplar, i per això l’alcalde ha de proporcionar-nos en temps i forma els expedients que l’oposició sol·licita”, insisteix el regidor de PSOE-Reinicia, malgrat que amb el Partit Popular de Sant Antoni “no sol ser així”.

Lorenzo ha insistit que “la sol·licitud per a l’entrada a segona activitat sense destinació de l´excap de la policia local de Sant Antoni es va realitzar fora del termini, incomplint el Reglament del propi ajuntament”. El reglament recull el procediment per passar a segona activitat de tots els funcionaris de la Policia Local de Sant Antoni, signat pel consistori i els representants de la policia, però “l’equip de govern de Marcos Serra ho ha decidit obviar per facilitar un vestit a mida a Verdugo”.

Recordem que l’excap de la policia local de Sant Antoni va registrar la seva sol·licitud el 13 de desembre de 2021 per poder accedir a la segona activitat sense destinació al mes de gener següent, fet que suposa un salari de més de 50.000 euros a l’any. Des del grup PSOE-Reinicia, Antonio Lorenzo pregunta si “Marcos Serra hauria aplicat el mateix criteri si s’hagués tractat d’un altre policia”, cosa que “dubtem molt seriosament”.

Comments are closed