L’Ajuntament d’Eivissa obre el termini de sol·licitud de les ajudes d’habitatge per a residents al municipi

L’Ajuntament d’Eivissa obre el 20 d’agost el termini de sol·licitud de les ajudes d’habitatge per a residents del municipi. La publicació de la convocatòria al Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de 19 d’agost, estableix 10 dies hàbils per a sol·licituds, el que suposa que el tràmit es podrà realitzar fins al 2 de setembre.

Les persones interessades, poden realitzar la sol·licitud de les ajudes tant en línia, a travès de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, com de manera presencial, en el registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant cita prèvia. La reserva de cita prèvia s’ha de demanar a través de l’enllaç de ‘Servei de cita prèvia en línia’ i seleccionant el servei ‘Ajudes al lloguer d’habitatge habitual per a residents al municipi d’Eivissa’ o bé al telèfon 900 713 878.

Des de la regidoria d’Habitatge han recordat que és important preparar prèviament la documentació necessària. Amb aquest motiu, la setmana passada el Consistori va posar ja en funcionament tant el telèfon 900 713 878 com el correu electrònic ajudeshabitatge@eivissa.es. per a resoldre dubtes.

Entre una altra documentació, les persones sol·licitants han de presentar el seu document d’identitat i de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys; un document bancari on s’acrediti el codi IBAN complet i la titularitat del compte corrent a nom de la persona que sol·licita la subvenció; el contracte/s lloguer de l’habitatge i l’acreditació del pagament de la de la renda de lloguer des de l’1 de juliol de 2020 fins al mes anterior a la convocatòria; i una declaració responsable de tots els membres de la unitat de convivència, que està disponible per a la seua descàrrega a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

El límit del lloguer subvencionable serà com màxim de 1.200 euros i cap ajuda podrà superar la quantitat de 5.760 euros ni el 40% dels imports dels lloguers pagats (fins a 480€ al mes). Aquests límits s’ampliaran a 7.200 euros i al 50% dels lloguers pagats (fins a 600€ al mes) en cas de joves i majors (65 anys o més).

Els lloguers a subvencionar són els pagats entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Entre els requisits per a sol·licitar l’ajuda està l’estar empadronat de manera ininterrompuda en el municipi des de l’1 de gener de 2020 fins a l’últim dia per a presentar la sol·licitud. A més, s’atorgaran punts per anys addicionals d’empadronament ininterromput.

Les persones sol·licitants han de ser majors de 18 anys o menors emancipats i els ingressos de la unitat de convivència no han de ser inferiors a l’import dels lloguers. A més, els ingressos anuals de la unitat de convivència l’any 2020, sumats els de tots els convivents, no ha de superar l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de 2021 per 4 ((31.634,40€ ), en general; per 5 (39.543,00€), per a famílies nombroses de categoria general o per a persones amb discapacitat i per 6 (47.451,60€) per a famílies nombroses de categoria especial o per a persones amb discapacitat (intel·lectual o de desenvolupament o malaltia mental amb un grau reconegut de com a mínim el 33% o física de com a mínim el 65%).

El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva mitjançant el qual la concessió de les ajudes es realitza a partir de la comparació de les sol·licituds presentades i s’adjudica aquelles que hagin obtingut major valoració.

Comments are closed