L’Ajuntament d’Eivissa inicia les obres de la reforma integral de l’avinguda d’Isidor Macabich amb un pressupost de 4’5 milions d’euros

Les obres de remodelació integral de l’avinguda d’Isidor Macabich comencen el pròxims dimarts 29 de març i compten amb una inversió de 4’5 milions d’euros (IVA inclòs) i tendran una durada de prop de 12 mesos. El projecte de remodelació, que transcorrerà al llarg dels 900 metres de llargària i els 20 metres d’amplària que té l’avinguda, es realitzarà d’una vegada, actuant en tota l’avinguda amb tres equips de feina. Per aquest motiu, a partir del dia 28 es procedirà a la retirada dels vehicles al llarg del primer tram de l’avinguda, des del creuer d’Ignasi Wallis fins a la font. Durant les obres, l’avinguda no es talla al trànsit, habilitant-se un carril per continuar amb la circulació. També, durant l’obra, hi haurà dos metres de vorera a ambdues bandes de l’avinguda donant accés als portals del veïnat i els comerços.

La regidora de Vies Públiques, Elena López, ha afirmat que ‘aquesta obra recull les principals necessitats que té l’avinguda i el projecte sorgeix de l’escolta activa al veïnat i comerciants. Sabem que les obres són molestes, però és un canvi que necessita aquesta part de la ciutat, serà un abans i un després en la configuració de la ciutat i, una vegada finalitzada l’obra, tota la ciutadania podrà gaudir de d’un espai modern, saludable, que doni protagonisme als vianants, millor il·luminada i més accessible’.

Les obres tendran tres etapes. La primera consistira en el canvi i renovació de les instal·lacions de sanejament i la xarxa de pluvials. En una segona etapa, es preveu la instal·lació de tot l’enllumenat públic nou i en l’etapa final les obres està relacionada amb la construcció de les voreres i la col·locació de tot el mobiliari urbà.

Pel que fa a la renovació de les instal·lacions de sanejament, es preveu la incorporació de xarxa de pluvials, renovació de la xarxa de proveïment d’aigua i inclusió de reg.

És una profunda renovació de totes les infraestructures de serveis bàsics amb la separació de les xarxes de sanejament i pluvials, amb nous col·lectors de sanejament amb dues canonades i una de pluvials que transcorre pel centre de l’avinguda. També hi haurà noves instal·lacions per a l’abastiment d’aigua i es substitueix i milloren les xarxes existents d’electrificació i telefonia, tot de manera soterrada.

Quan a l’enllumenat públic, després de realitzar un estudi lumínic per analitzar les peticions dels comerciants i veïnat, finalment s’han previst 190 lluminàries de tipus LED, en dos tipus de postes d’enllumenat.
També hi haurà il·luminació ornamental als carrers i bancs de les places i s’ha deixat previstes les connexions per a les necessitats lumíniques de nadalenques.

La remodelació de l’avinguda preveu la reordenació del trànsit mitjançant separació de carril de vehicles més pesats i carril de turismes, la reordenació de la Plaça d’Enrique Fajarnés i la construcció del carril bici i la seva connexió amb avinguda Bartomeu de Rosselló; el manteniment de les rutes escolars, la renovació de camí d’invidents i l’adaptació dels passos per als vianants a passos accessibles.
A la plaça d’Enrique Fajarnés, es preveu la retirada de la font, construcció de zones de descans per a vianants i la connexió semafòrica a l’encreuament directe del carrer Frau Vicent Nicolás cap a Bisbe Huix .

Es manté la secció dels carrils amb els dos carrils de calçada, una zona d’aparcament en cordó, el carril bici i les voreres als dos costats amb uns 4 metres d’amplària.

Al projecte també s’ha inclòs la peatonització del carrrer Arquebisbe Cardona Riera, des de Vicent Serra fins Isidor Macabich, el que significará la 850m2 de superfície per als vianants.

El tipus de rajola que s’utilitzarà al llarg de tota l’avinguda és de formigó rectangular de color gris. A més, s’instal·laran peces especials per a l’execució del camí podo tàctil i fer un camí accessible per a les persones invidents.

La nova avinguda disposarà d’un nou i modern equipament urbà, els actuals estan deteriorats i obsolets i són insuficients. Així que amb un nou disseny es projecta la instal·lació de 68 nous bancs, papereres, aparcabicis i pilones.
Pel que fa a l’arbrat de l’avinguda, es retiren tots els exemplars, atès que, després d’una profunda revisió per part dels serveis de jardineria de l’Ajuntament d’Eivissa i de la consulta amb comerciants i veïnat, s’ha detectat que molts d’ells es troben en mal estat o en estat perillós i es substituiran per altres espècies de més baixa alçada. A més l’arbrat ha creat situacions de pèrdua de visibilitat de l’enllumenat públic pràcticament en tota l’avinguda i genera nombrosos i continus desperfectes amb les arrels que trenquen voreres i la xarxa de sanejament i les branques que entren per les finestres dels domicilis particulars.
Finalment, per tal de que la ciutadania estigui informada s’ha habilitat un espai a la web de l’Ajuntament d’Eivissa, www.eivissa.es, on es pot consultar el projecte, s’informarà sobre el transcurs de les obres, les afectacions al trànsit que es puguin produir i informació de serveis municipals relacionats amb les obres.

Comments are closed