L’Ajuntament d’Eivissa obri el darrer període d’inscripcions per contractar a 42 persones en atur a través del segon torn del programa del SOIB Reactiva 2020

L’Ajuntament d’Eivissa, a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), continua impulsant el nou Pla d’Ocupació Local “Eivissa Reactiva” a través de programa de contractació pública SOIB REACTIVA amb la voluntat de millorar la situació de desocupació del municipi.

L’apertura d’aquest darrer període d’inscripcions per a 42 persones correspon al segon torn de contractació ja iniciat i als llocs vacants del primer torn. Amb aquest darrer període d’inscripció es pretén assolir la contractació de 74 persones en el segon torn. Entre el primer i segon torn, l’Ajuntament d’Eivissa haurà contractat un total de 143 persones en estat d’atur a través del programa SOIB Reactiva 2020.

A partir del dijous 15 d’abril s’obri el termini d’inscripció fins el 18 d’abril. Les inscripcions es realitzen a traves de la pàgina web del SOIB en el següent enllaç: https://soib.es/soib-reactiva/.

Finalitzat el termini d’inscripció, el SOIB comprovarà el compliment dels requisits dels candidats i candidates, i amb els diferents departaments de l’Ajuntament faran el corresponent procés de selecció amb les entrevistes a les persones seleccionades que el SOIB hagi prioritzat i/o derivat.
Es recomana consultar les xarxes socials, pàgina web de l’Ajuntament i el web del SOIB per consultar els períodes d’inscripció de les diferents ofertes que es publicaran de forma progressiva.

Per a l’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ‘en un moment com aquest hem de donar un impuls a l’ocupació de les persones, generant oportunitats de treball. Per aquest motiu l’Ajuntament d’Eivissa ha incrementat en 1,2M d’€ el pressupost en polítiques de foment de l’ocupació al 2021, arribant a una xifra històrica de 1’9 milions d’euros destinats a polítiques actives d’ocupació. Amb aquest darrer període d’inscripcions assolim l’objectiu d’haver facilitat un lloc de feina de 4 mesos de durada a 143 persones. La valoració del primer període que està finalitzant ha estat molt positiva i s’han portat a terme projectes adreçats a millorar l’atenció a la ciutadania, neteja de jardins i adequació de la via pública i instal·lacions municipals, entre d’altres feines’.

Les ofertes de feina i requisits d’aquest període són les següents:

La convocatòria SOIB REACTIVA 2020 respon a les mesures d’actuació del Pla de xoc per a l’ocupació 2020-2021, en favor de l’ocupació del Govern balear i disposa d’un suport econòmic sense precedents a les Balears, ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l’Estat a través de Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

Comments are closed