L’Ajuntament d’Eivissa obri una línia d’ajudes al lloguer per a persones afectades per la crisi de la Covid-19

L’Ajuntament d’Eivissa obri una línia d’ajudes per al pagament del lloguer destinada a les persones que s’hagin vist afectades econòmicament per la crisi del Covid-19. Aquesta línia d’ajudes esta dotada amb 500.000 euros i dirigida a persones o unitats familiars amb una situació d’atur, ERTE o ERTO.

Per a gestionar correctament aquestes ajudes, s’ha habilitat una pàgina web especifica on es poden consultar els requisits per accedir a la línia d’ajudes al lloguer. A través de www.eivissa.es/ajudescovid, les persones interessades trobaran les condicions de les ajudes, el telèfon de contacte que és el 971 397547 i un correu electrònic on dirigir les seves peticions, al informacio.bs@eivissa.es.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha afirmat que ‘des de l’Ajuntament d’Eivissa s’està fent una intensa feina per tal que totes aquestes ajudes arribin el més ràpidament possible a les persones i famílies que ho necessiten. Es tracta d’una situació excepcional que ens preocupa molt i per aquest motiu l’Ajuntament està al costat de les persones posant tots els recursos que disposa’.

Les ajudes tendran un import màxim de 1.800 euros, que podrà pujar fins al 2.400 en els casos d’especial vulnerabilitat, es a dir, famílies monoparentals legalment reconegudes, dones víctimes de violència de gènere, situacions de separació legalment reconeguda sense pensió de manutenció efectiva, famílies nombroses, nuclis familiars amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33% o amb reconeixement de grau de dependència.

Les ajudes seran exclusives per a persones amb un empadronament mínim a la ciutat de 18 mesos i contracte de lloguer en vigor abans del 14 de març d’enguany. El contracte de lloguer ha d’estar en vigor i signat abans del 14 de març, per part de la persona sol·licitant i l’immoble ha de ser la residencia habitual i no disposar d’altres béns immobles a l’illa d’Eivissa per part de cap membre del nucli familiar o convivència.

La persona sol·licitant no pot percebre ingressos provinents de rentes, de bens immobles o altres propietats. La persona o nucli de convivència no pot disposar d’ingressos nets superiors en els dos mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma a 4 vegades l’IPREM mensual de 2020. Per cada membre addicional el 0,5 de l’IPREM mensual de 2020 més.

Les persones beneficiaries no poden disposar d’estalvis a comptes bancaris, fons d’inversió o altres tipus d’inversions o estalvis superiors a 2 vegades el IPREM anual en 14 pagues de 2020.
Altres requisits són tenir com a mínim algun dels membres del nucli familiar en situació d’atur, estar afectat algun dels membres del nucli familiar per un ERTE, ERTO, inscrites al SOIB.
Per a tramitar les ajudes a les persones autònomes, han de disposar del document acreditatiu de cessament d’activitat o de rebre ajudes com a conseqüència d’una reducció d’ingressos d’un 75% i disposar de compte bancari a nom del titular del contracte de lloguer o a nom del propietària de l’habitatge.

Per poder atendre correctament les peticions l’Ajuntament d’Eivissa ha contractat a quatre persones, un jurista, dos treballadors socials i un administratiu, que seran les persones encarregades d’avaluar les peticions, estudiar si es compleixen els requisits i atorgar l’ajuda.

Comments are closed