“Mascareta-19”, ajuda a les farmàcies contra la violència masclista

El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa noves accions per tal de fer arribar l’ajuda a les dones víctimes de violència masclista, així com a les persones que hi puguin estar més properes, durant l’actual situació d’alarma per la COVID-19.

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, que dirigeix Pilar Costa, ha posat en marxa la iniciativa «Mascareta-19», en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Es tracta d’una campanya amb la qual la víctima que se senti vigilada o controlada o en una situació extrema pugui anar a qualsevol farmàcia i demanar una “mascareta-19”. La persona que l’atengui telefonarà de seguida al servei d’emergències 112 i es posarà en marxa el protocol d’actuació.

Amb aquest acord de col·laboració amb les farmàcies, es pretén facilitar que les dones en situació de confinament puguin alertar de la seva situació i obtenir ajuda a les 443 farmàcies que hi ha a les Illes Balears; dissuadir els agressors,  fent-los saber que la societat en el seu conjunt està alerta per a protegir a les dones de tota possible agressió, i sensibilitzar la societat en general enfront de la violència masclista.

El Govern també informa que l’Ibdona ha arribat a diversos acords per fer arribar la informació arreu de les Illes Balears de diversos recursos que estan a l’abast de les dones víctimes, com el servei d’atenció 24 hores (telèfon: 971 178 989, WhatsApp: 639837476), el telèfon 112 i l’aplicació «Alertcop».

Per una banda, s’ha signat un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de finques de les Illes Baelars per tal de millorar la capacitat de prevenció dels casos de violència masclista que es produeixen en el si dels domicilis familiars i obtenir suport mutu per tal de detectar possibles casos en el si de les comunitats de propietaris amb les que es relacionin els administradors. En el marc d’aquest acord, s’estan repartint cartells amb la informació dels telèfons d’atenció 24 hores a les finques que compten amb comunitat de propietaris. La consellera Pilar Costa ha destacat que aquesta iniciatvia “té per objectiu per augmentar la capacitat de prevenció dels casos que es puguin produir en el si dels domicilis familiars” i que amb el repartiment de cartells  a les comunitats de veïns s’afavoreix que “els veïns també es puguin implicar i fer-nos arribar aquells casos en què pensin que hi pot haver violència masclista”.

Finalment, l’Ibdona també ha establert acords de col·laboració amb les cadenes de supermercats Mercadona, Eroski i Híper Centro per col·locar cartells amb aquesta informació a l’entrada i sortida dels seus establiments. Amb aquesta campanya, s’han penjat cartells en un total de 274 establiments.

Amb aquestes iniciatives, es vol complir l’objectiu de sensibilitzar a la societat en front del problema social que suposa la violència masclista i afavorir una actitud activa de rebuig enfront d’aquesta xacra social.

Atenció a les víctimes de violència masclista

Telèfon 24 hores: 971178989

WhatsApp: 639 837 476

Emergències:112

Informació: 016

Aplicació: Alertcop

Jutjats: Atendran totes les denúncies i dictaran les mesures de protecció necessàries, així com mesures en relació amb els fills i les filles menors d’edat.

Comments are closed