“Pacte per al sector primari”, article d’Helena Benlloch

Article publicat a Periódico de Ibiza y Formentera el 4 d’agost de 2020

L’agricultura i la ramaderia, la pesca i l’activitat agroalimentària són sectors essencials per la societat balear. Ens trobem en un moment molt important per donar el impuls que es mereix el sector primari, per sortir endavant i que sigui reconegut, potenciat i atractiu pels nostres joves.

Tenim l’oportunitat d’estimular aquest sector i relacionar-lo mes directament amb la xarxa comercial de proximitat i amb les nostres indústries transformadores.

La situació actual provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha canviat molts escenaris i ha demostrat la necessitat de potenciar la capacitat d’auto proveïment de les nostres illes. La insularitat fa necessari el reforç i l’estímul de sectors productius estratègics, com el primari, promovent cadenes curtes de producció i de consum, lligat al producte sostenible i de qualitat. 

El Govern de les Illes Balears  ha presentat el passat 1 de juliol el Pla de Reactivació Econòmica, amb 131 mesures i de 618 milions d’euros de pressupost, a curt termini per impulsar l’economia balear.  

Del pressupost total del Pla de Reactivació Econòmica es destinaran 65,1 milions d’euros per a consolidar el Pla de xoc del sector primari i fomentar la seva modernització, a promocionar el consum del producte local, a augmentar la compra pública del producte local amb finalitats socials, a aprofitar millor les aigües regenerades amb la modernització del regadiu, a consolidar el Pla estratègic de la ramaderia, a augmentar el reciclatge i aconseguir un model de consum mes sostenible, mes respectuós amb l’entorn i amb menys residus.

Aquest Pla de Reactivació Econòmica també assumeix el compromís d’aportar el cofinançament necessari per poder aprofitar l’augment de la nostra dotació autonòmica procedent de FEADER, FEAGA i FEMP que van dirigits als sectors agrari, pesquer i agroalimentari.

Per altre banda, el sector primari de les Balears rebrà 1,6 milions d’euros de les ajudes del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la COVID-19, tant les pròpies com les de la Comissió Europea. Totes les sol·licituds d’ajuda s’han canalitzat mitjançant el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En relació al recent Acord del Consell Europeu,  la PAC 2021-2027 comptarà amb més de 50.000 milions d’euros per Espanya, 47.500 milions d’euros procedents de la UE,  més els fons aportats per les administracions central i autonòmiques i s’ha complert l’objectiu de mantenir la mateixa quantia de fons per a agricultors i ramaders en la Política Agrària Comuna (PAC) que en el període anterior.

Es cert que el sector primari de les nostres illes necessita posar-se en valor i un impuls important per que sigui rendible i sostenible, i aquest impuls ha de vindre tant per part de les administracions públiques com de la pròpia societat balear, que està implicant-se cada vegada mes en ajudar a aquest sector, augmentant el consum del producte local per part del consumidor particular com per part d’empreses del sector turístic. 

Aquest moment es clau per donar aquest impuls i la nostre Comunitat Autònoma s’ho mereix, així com el nostres joves, que son el futur, també mereixen tindre mes oportunitats i consolidar el sector primari que ha estat una part essencial de la nostre història i cultura.

 

Helena Benlloch

Diputada del Grup Parlamentari Socialista PSIB-PSOE

Comments are closed