“Pacte per la Innovació”, per Jordi Marí Tur

Article publicat a Diario de Ibiza l’1 d’agost de 2020

La pandèmia del COVID19 i la conseqüent crisi econòmica ens ha fet prémer l’accelerador de reformes estructurals al posar-nos de manifest les febleses i els riscos de la nostra economia, basada en un monocultiu que necessita cada any consumir més recursos i necessita rebre més turistes, només per a mantenir el nivell de creixement econòmic. Això ens apunta a una productivitat decreixent que deriva en una major desigualtat social.

El futur de la nostra economia, amb la resiliència que l’ha caracteritzat i que ha permès fer d’un territori fràgil una terra fèrtil, ens reclama una transformació econòmica cap a sistemes productius basats en la eficiència, en la competitivitat, en el valor afegit i en l’equilibri necessari que ens permeti mantenir la sostenibilitat social, ambiental i cultural i recuperar la productivitat. I per a aconseguir-ho, a les nostres illes, tenim una eïna molt valuosa i que compta amb unes bases molt més sòlides del que tradicionalment hem cregut: la innovació.

Tecnologia, coneixement, recerca, ciència, compten a les nostres illes amb projectes arrelats i amb una forta empenta emergent, amb l’impuls de la Fundació BIT, de la Universitat de les Illes Balears, amb IDISBA, i amb un sector privat innovador i dinàmic que pot donar en els propers anys un llarg recorregut al talent de la nostra comunitat. La innovació en sectors emergents, digitalització o energies renovables és el billet cap a un futur de la nostra economia amb un valor afegit elevat i amb un impacte ambiental reduït. Per a transformar, hem d’innovar.

És per això que un dels pilars del pla autonòmic de reactivació i transformació econòmica i social plantejat pel Govern de les Illes Balears és el foment de l’economia del coneixement, la innovació i l’impuls de nous sectors, com per exemple la biotecnologia, la robòtica, la intel·ligència artificial i la transició energètica com a locomotora.

A l’illa d’Eivissa tenim un valuós potencial de creixement en innovació. Per a aprofitar-lo i arrelar les seves bases a la vegada que es reactiva i transforma l’economia, el Govern de les Illes Balears ens dedica el Centre BIT d’Eivissa, un compromís inclòs en els acords de governabilitat de Bellver que esperem sigui una realitat molt aviat i esperem comptar també amb el mateix compromís des del Consell Insular d’Eivissa.

Si la reactivació econòmica no és equilibrada, si no garanteix la sostenibilitat social i ambiental i la recuperació de la productivitat, no és reactivació. Aprofitem aquesta gran oportunitat per a innovar: innovació dins de les indústries tradicionals per a recuperar la seva productivitat i innovació en nous sectors emergents per a reforçar l’economia de les nostres illes.

Jordi Marí Tur, diputat del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears

Comments are closed