Per indicació de la Junta Electoral, el PSOE denuncia davant del Jutjat de guàrdia la utilització, per part de Vicent Marí, de recursos del Consell Insular per organitzar un míting del Partit Popular al Recinte Firal

El Partit Socialista anuncia la presentació davant del Jutjat de guàrdia d’una denúncia per la utilització, per part de Vicent Marí, de recursos del Consell Insular per organitzar el míting del Partit Popular que va tenir lloc el passat 29 d’abril al Recinte Firal. Vicent Marí va aprofitar-se de tota la infraestructura utilitzada el dia abans per a la celebració de l’acte d’Honors i Distincions del Consell, pel qual la institució va pagar 58.000 euros, per muntar l’acte del PP de presentació de la seua candidatura, que només li va costar 3.300 euros al Partit Popular. A més, l’organització dels dos actes varen ser planificats conjuntament, com ho demostra el fet que no existeix cap registre d’entrada a FECOEV, l’empresa que gestiona el recinte, de sol·licitud de reserva d’espai per part del Partit Popular. És més que evident que el PP va utilitzar informació privilegiada, directament a través dels seus càrrecs al Consell Insular, per coordinar la celebració del seu míting 24 hores després de l’acte institucional, i així aprofitar tota la infraestructura a un cost ínfim.

El PSOE va registrar la denúncia, primerament, davant de la Junta Electoral, la qual ha contestat que, tractant-se de la presumpte comissió de delicte, l’assumpte s’ha de traslladar als Jutjats. Des del PSOE consideram que la ciutadania ha de tenir coneixement d’aquestos fets denunciats, per la seua enorme gravetat. La utilització, presumptament, de recursos públics en favor de la campanya del Partit Popular obliga a una investigació a fons, que Vicent Marí doni públiques explicacions de manera immediata i que es depurin totes les responsabilitats.

El passat dia 28 d’abril, el Recinte Firal d’Eivissa va acollir l’acte institucional del Consell Insular d’Eivissa de lliurament d’Honors i Distincions de la institució, presidit per Vicent Marí i amb la participació de tota la corporació. Era la primera vegada que l’acte se celebrava al Recinte Firal, gestionat per l’empresa FECOEV (propietat del Consell Insular). Tots els anys anteriors de l’actual i anterior legislatura, l’acte s’havia celebrat a l’auditori del centre sociocultural de Cas Serres, propietat igualment del Consell Insular, però un espai més reduït en dimensions i de menors costos econòmics.

El dia 29 d’abril de 2023, només 24 hores després, el Partit Popular d’Eivissa va celebrar al mateix Recinte Firal el míting de presentació de les seues candidatures al Consell Insular i al Parlament de les Illes Balears. El PP va utilitzar en el seu míting exactament el mateix espai i tota la infraestructura que el dia abans en l’acte d’Honors i Distincions del Consell Insular, com es pot comprovar en les fotografies dels dos actes.

Després de conèixer els fets, el PSOE va demanar accedir a tota documentació i factures d’aquestos actes. A FECOEV no consta cap registre d’entrada del Partit Popular sol·licitant reserva d’espai i pressupost per a la celebració del seu acte del dia 29 d’abril. La documentació que hi ha és la següent: Una factura en concepte de serveis prestats al Consell Insular d’Eivissa per a la celebració de l’acte de Lliurament d’Honors i Distincions 2023 celebrat el 28 d’abril de 2023 en el Recinte Firal (factura no subjecta a IVA per l’art. 7.8 de la Llei de l’IVA) per un import total de 58.179,46 euros. Entre els conceptes que s’hi facturen hi ha un escenari 14 per 10 metres, per un import de 5.885,00 euros, moqueta per 1.551 euros, equip de so i il·luminació per 2.530 euros, altres equips de so i il·luminació per 5.088 euros i altres conceptes fins a arribar a un total de 58.179,46 euros,

Pel que fa al Partit Popular, hi ha una factura en concepte d’ús d’instal·lacions del Recinte Firal d’Eivissa del 29 abril de 2023, amb un pressupost de data del dia abans, en el qual no figura cap firma d’acceptació, i un total IVA inclòs de 3.336,09 euros. La factura del PP inclou els conceptes d’ús de l’espai nau del Recinte Firal per 4.400 euros/dia, amb un 90% de descompte, subtotal de 440 euros. Consum elèctric 385 euros/dia, amb un 50% de descompte, 192,50 euros. Personal de manteniment, 4 persones durant 5 hores, 440 euros. Neteja 1 persona per 5 hores, 125 euros. Col·locació posterior, 44 euros. Moqueta escenari, 765,80 euros. Adequació escenari, 750 euros. Tot fa un total, IVA inclòs, de 3.336,09 euros.

Dos actes celebrats en dies consecutius en el mateix espai, utilitzant la mateixa infraestructura d’escenari i plataformes, al Consell Insular li va costar 58.000 euros, i al Partit Popular, només, 3.300 euros. En el seu dia, el Partit Socialista ja va alertar públicament dels fets, d’un aprofitament per part de Vicent Marí dels recursos públics del Consell Insular en favor d’un míting del Partit Popular. La resposta del PP va ser que hi havia factura i que s’havia pagat. Efectivament, com ha comprovat el PSOE i ho ha posat en coneixement de la Justícia, una factura infinitament inferior per al PP, per poder celebrar un acte en perfecta coordinació i aprofitant-se econòmicament i organitzativament d’un acte institucional del Consell Insular. Fets d’extrema gravetat que s’havien de posar en coneixement de la Justícia, com així ha fet el Partit Socialista.

Comments are closed

Per indicació de la Junta Electoral, el PSOE denuncia davant del Jutjat de guàrdia la utilització, per part de Vicent Marí, de recursos del Consell Insular per organitzar un míting del Partit Popular al Recinte Firal

El Partit Socialista anuncia la presentació davant del Jutjat de guàrdia d’una denúncia per la utilització, per part de Vicent Marí, de recursos del Consell Insular per organitzar el míting del Partit Popular que va tenir lloc el passat 29 d’abril al Recinte Firal. Vicent Marí va aprofitar-se de tota la infraestructura utilitzada el dia abans per a la celebració de l’acte d’Honors i Distincions del Consell, pel qual la institució va pagar 58.000 euros, per muntar l’acte del PP de presentació de la seua candidatura, que només li va costar 3.300 euros al Partit Popular. A més, l’organització dels dos actes varen ser planificats conjuntament, com ho demostra el fet que no existeix cap registre d’entrada a FECOEV, l’empresa que gestiona el recinte, de sol·licitud de reserva d’espai per part del Partit Popular. És més que evident que el PP va utilitzar informació privilegiada, directament a través dels seus càrrecs al Consell Insular, per coordinar la celebració del seu míting 24 hores després de l’acte institucional, i així aprofitar tota la infraestructura a un cost ínfim.

El PSOE va registrar la denúncia, primerament, davant de la Junta Electoral, la qual ha contestat que, tractant-se de la presumpte comissió de delicte, l’assumpte s’ha de traslladar als Jutjats. Des del PSOE consideram que la ciutadania ha de tenir coneixement d’aquestos fets denunciats, per la seua enorme gravetat. La utilització, presumptament, de recursos públics en favor de la campanya del Partit Popular obliga a una investigació a fons, que Vicent Marí doni públiques explicacions de manera immediata i que es depurin totes les responsabilitats.

El passat dia 28 d’abril, el Recinte Firal d’Eivissa va acollir l’acte institucional del Consell Insular d’Eivissa de lliurament d’Honors i Distincions de la institució, presidit per Vicent Marí i amb la participació de tota la corporació. Era la primera vegada que l’acte se celebrava al Recinte Firal, gestionat per l’empresa FECOEV (propietat del Consell Insular). Tots els anys anteriors de l’actual i anterior legislatura, l’acte s’havia celebrat a l’auditori del centre sociocultural de Cas Serres, propietat igualment del Consell Insular, però un espai més reduït en dimensions i de menors costos econòmics.

El dia 29 d’abril de 2023, només 24 hores després, el Partit Popular d’Eivissa va celebrar al mateix Recinte Firal el míting de presentació de les seues candidatures al Consell Insular i al Parlament de les Illes Balears. El PP va utilitzar en el seu míting exactament el mateix espai i tota la infraestructura que el dia abans en l’acte d’Honors i Distincions del Consell Insular, com es pot comprovar en les fotografies dels dos actes.

Després de conèixer els fets, el PSOE va demanar accedir a tota documentació i factures d’aquestos actes. A FECOEV no consta cap registre d’entrada del Partit Popular sol·licitant reserva d’espai i pressupost per a la celebració del seu acte del dia 29 d’abril. La documentació que hi ha és la següent: Una factura en concepte de serveis prestats al Consell Insular d’Eivissa per a la celebració de l’acte de Lliurament d’Honors i Distincions 2023 celebrat el 28 d’abril de 2023 en el Recinte Firal (factura no subjecta a IVA per l’art. 7.8 de la Llei de l’IVA) per un import total de 58.179,46 euros. Entre els conceptes que s’hi facturen hi ha un escenari 14 per 10 metres, per un import de 5.885,00 euros, moqueta per 1.551 euros, equip de so i il·luminació per 2.530 euros, altres equips de so i il·luminació per 5.088 euros i altres conceptes fins a arribar a un total de 58.179,46 euros,

Pel que fa al Partit Popular, hi ha una factura en concepte d’ús d’instal·lacions del Recinte Firal d’Eivissa del 29 abril de 2023, amb un pressupost de data del dia abans, en el qual no figura cap firma d’acceptació, i un total IVA inclòs de 3.336,09 euros. La factura del PP inclou els conceptes d’ús de l’espai nau del Recinte Firal per 4.400 euros/dia, amb un 90% de descompte, subtotal de 440 euros. Consum elèctric 385 euros/dia, amb un 50% de descompte, 192,50 euros. Personal de manteniment, 4 persones durant 5 hores, 440 euros. Neteja 1 persona per 5 hores, 125 euros. Col·locació posterior, 44 euros. Moqueta escenari, 765,80 euros. Adequació escenari, 750 euros. Tot fa un total, IVA inclòs, de 3.336,09 euros.

Dos actes celebrats en dies consecutius en el mateix espai, utilitzant la mateixa infraestructura d’escenari i plataformes, al Consell Insular li va costar 58.000 euros, i al Partit Popular, només, 3.300 euros. En el seu dia, el Partit Socialista ja va alertar públicament dels fets, d’un aprofitament per part de Vicent Marí dels recursos públics del Consell Insular en favor d’un míting del Partit Popular. La resposta del PP va ser que hi havia factura i que s’havia pagat. Efectivament, com ha comprovat el PSOE i ho ha posat en coneixement de la Justícia, una factura infinitament inferior per al PP, per poder celebrar un acte en perfecta coordinació i aprofitant-se econòmicament i organitzativament d’un acte institucional del Consell Insular. Fets d’extrema gravetat que s’havien de posar en coneixement de la Justícia, com així ha fet el Partit Socialista.

Comments are closed