Pilar Costa: “El Govern dona respostes sense posar-se de perfil i ara és el torn del Consell d’Eivissa d’intensificar el control de les festes il·legals”

El ple del Parlament ha aprovat el decret llei 5/2022 per combatre les festes il·legals a Balears i que estableix el règim de prestació del servei de taxi a l’illa d’Eivissa

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat el decret llei 5/2022, per endurir la persecució de les denominades festes il·legals a immobles de Balears i que estableix el règim de prestació del servei de taxi a l’illa d’Eivissa.

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa, ha destacat que aquest decret no persegueix festes privades ni familiars, sinó “activitats irregulars i lucratives que s’han convertit en negocis”, insistint en el fet que “ja es perseguien, però que ara, a petició del Consell d’Eivissa, el Govern ha elevat a rang de llei de cara a una major seguretat jurídica a l’hora de perseguir aquestes pràctiques i poder-les sancionar”.

Així, la socialista ha remarcat que el Govern de les Illes Balears, amb aquest Decret, “no s’ha posat de perfil, sinó que ha donat resposta a dues qüestions, demandades per altres institucions amb diàleg i consens” i ha posat de relleu que “ara és el torn del Consell d’Eivissa d’intensificar la feina, especialment en el control de les festes il·legals a l’illa”.

“Tota aquesta normativa és fruit de l’acord i el diàleg, i vull agrair a les conselleries de Mobilitat i Habitatge i de Presidència l’esforç que han fet, sense posar-de perfil, i afrontant un problema que sobrepassa les institucions insulars i locals, posant a la seva disposició més eines per lluitar contra aquestes pràctiques”, ha realçat Costa.

A més, a més, la portaveu ha incidit en el fet que la no persecució d’aquestes festes il·legals, “que suposen un negoci milionari”, fa que encara s’agreugi més la problemàtica de l’habitatge.

Respecte de la regulació del servei de taxi, Costa ha destacat la demanda “unànime” de tots els ajuntaments i en consell d’una normativa com aquesta, “que sona seguretat jurídica a una activitat que s’incrementa molt en la temporada turística”.

Comments are closed

Pilar Costa: “El Govern da respuestas sin ponerse de perfil y ahora es el turno del Consell d’Eivissa de intensificar el control de las fiestas ilegales”

El pleno del Parlament ha aprobado el Decreto ley 5/2022, para endurecer la persecución de las denominadas fiestas ilegales en inmuebles de Balears y que establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Eivissa.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, ha destacado que este decreto no persigue fiestas privadas ni familiares, sino “actividades irregulares y lucrativas que se han convertido en negocios”, insistiendo en que “ya se perseguían, pero que ahora , a petición del Consell d’Eivissa, el Govern ha elevado a rango de ley de cara a una mayor seguridad jurídica a la hora de perseguir estas prácticas y poder sancionarlas”.

Así, la socialista ha remarcado que el Govern Balear, con este decreto, “no se ha puesto de perfil, sino que ha dado respuesta a dos cuestiones, demandadas por otras instituciones con diálogo y consenso” y ha puesto de relieve que “ahora es el turno del Consell d’Eivissa de intensificar el trabajo, especialmente en el control de las fiestas ilegales en la isla”.

“Toda esta normativa es fruto del acuerdo y el diálogo, y quiero agradecer a las consejerías de Movilidad y Vivienda y de Presidencia el esfuerzo que han hecho, sin ponerse de perfil, y afrontando un problema que sobrepasa las instituciones insulares y locales, poniendo a su disposición más herramientas para luchar contra estas prácticas”, ha realzado Costa.

Además, además, la portavoz ha incidido en que la no persecución de estas fiestas ilegales, “que suponen un negocio millonario”, hace que aún se agrave más la problemática de la vivienda.

Respecto a la regulación del servicio de taxi, Costa ha destacado la demanda “unánime” de todos los ayuntamientos y el Consell de una normativa como esta, “que suena seguridad jurídica a una actividad que se incrementa mucho en la temporada turística”.

Comments are closed