Pilar Costa: “El PSOE impulsarà nous avanços en feminisme i igualtat”. Les socialistes es comprometen a recuperar la direcció insular d’Igualtat, eliminada per Vicent Marí, i nombroses mesures per continuar avançant en drets i conciliació.

Pilar Costa, cap de llista del PSOE al Parlament de les Illes Balears per Eivissa ha anunciat avui que “el PSOE impulsarà nous avanços en feminisme i igualtat”. En un acte celebrat aquest matí a la seu del partit, amb la participació de dones de les diferents candidatures socialistes, Pilar Costa explicat les mesures de lluita contra la violència masclista, en favor de la igualtat i per afavorir la conciliació. Pilar Costa també ha remarcat el compromís socialista de recuperar la direcció insular d’Igualtat, eliminada per Vicent Marí, i reforçar tots els serveis de l’Oficina de la Dona del Consell Insular.

Com ha dit Pilar Costa, “les dones socialistes ens declaram abolicionistes de la prostitució”, anunciant mesures que des de les institucions governades per socialistes s’aplicaran en la pròxima legislatura de lluita contra la violència masclista en tots els àmbits: “Introduirem mesures per combatre el ciberassetjament com a nova forma de violència contra les dones entre la població més jove”, ha anunciat la candidata del PSOE.

Pilar Costa també ha explicat altres mesures concretes en favor dels drets de les dones, com la creació del centre de reproducció assistida a Can Misses i una casa de naixements, i el conjunt de propostes en matèria de conciliació i corresponsabilitat:

El PSOE es compromet a “equiparar a les famílies monoparentals d’un únic fill amb les famílies nombroses, sobretot en aquells aspectes de prelació i prioritat a l’hora d’accedir als serveis públics, com pot ser l’escoleta o l’escola”.

“Després d’haver garantit la gratuïtat del nivell de 2-3 anys, en aquesta legislatura estendrem la gratuïtat a tot el primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys).”

Per avançar en corresponsabilitat, a més, “fomentarem i incentivarem de forma preferent l’horari continuat de treball, per tal que hi hagi un major equilibri entre temps de treball, temps per la corresponsabilitat i temps per al desenvolupament”.

Finalment, Pilar Costa ha detallat el “nou repte feminista”, del dret al temps personal i el respir. Entre d’altres, ha anunciat que “elaborarem una estratègia de suport a les persones que cuiden familiars”, amb la creació de serveis públics de respir i d’una bossa de temps. El mecanisme garantirà a les persones cuidadores gaudir de temps personal. Aquesta bossa començarà donant opcions a les persones cuidadores de familiars en situació de dependència i d’hospitalitzats de llarga durada. A més, els mecanismes de bossa d’hores s’han d’estendre amb programes pilot a totes les dones, amb l’objectiu que puguin compatibilitzar la feina amb el temps lliure i d’oci, que no s’ha de confondre amb el temps que necessiten per a la cura de les persones al seu càrrec.

Comments are closed

Pilar Costa: “El PSOE impulsarà nous avanços en feminisme i igualtat”. Les socialistes es comprometen a recuperar la direcció insular d’Igualtat, eliminada per Vicent Marí, i nombroses mesures per continuar avançant en drets i conciliació.

Pilar Costa, cap de llista del PSOE al Parlament de les Illes Balears per Eivissa ha anunciat avui que “el PSOE impulsarà nous avanços en feminisme i igualtat”. En un acte celebrat aquest matí a la seu del partit, amb la participació de dones de les diferents candidatures socialistes, Pilar Costa explicat les mesures de lluita contra la violència masclista, en favor de la igualtat i per afavorir la conciliació. Pilar Costa també ha remarcat el compromís socialista de recuperar la direcció insular d’Igualtat, eliminada per Vicent Marí, i reforçar tots els serveis de l’Oficina de la Dona del Consell Insular.

Com ha dit Pilar Costa, “les dones socialistes ens declaram abolicionistes de la prostitució”, anunciant mesures que des de les institucions governades per socialistes s’aplicaran en la pròxima legislatura de lluita contra la violència masclista en tots els àmbits: “Introduirem mesures per combatre el ciberassetjament com a nova forma de violència contra les dones entre la població més jove”, ha anunciat la candidata del PSOE.

Pilar Costa també ha explicat altres mesures concretes en favor dels drets de les dones, com la creació del centre de reproducció assistida a Can Misses i una casa de naixements, i el conjunt de propostes en matèria de conciliació i corresponsabilitat:

El PSOE es compromet a “equiparar a les famílies monoparentals d’un únic fill amb les famílies nombroses, sobretot en aquells aspectes de prelació i prioritat a l’hora d’accedir als serveis públics, com pot ser l’escoleta o l’escola”.

“Després d’haver garantit la gratuïtat del nivell de 2-3 anys, en aquesta legislatura estendrem la gratuïtat a tot el primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys).”

Per avançar en corresponsabilitat, a més, “fomentarem i incentivarem de forma preferent l’horari continuat de treball, per tal que hi hagi un major equilibri entre temps de treball, temps per la corresponsabilitat i temps per al desenvolupament”.

Finalment, Pilar Costa ha detallat el “nou repte feminista”, del dret al temps personal i el respir. Entre d’altres, ha anunciat que “elaborarem una estratègia de suport a les persones que cuiden familiars”, amb la creació de serveis públics de respir i d’una bossa de temps. El mecanisme garantirà a les persones cuidadores gaudir de temps personal. Aquesta bossa començarà donant opcions a les persones cuidadores de familiars en situació de dependència i d’hospitalitzats de llarga durada. A més, els mecanismes de bossa d’hores s’han d’estendre amb programes pilot a totes les dones, amb l’objectiu que puguin compatibilitzar la feina amb el temps lliure i d’oci, que no s’ha de confondre amb el temps que necessiten per a la cura de les persones al seu càrrec.

Comments are closed