Pilar Ribas, reelegida secretària general de l’Agrupació Socialista de Sant Josep de sa Talaia amb l’objectiu de “seguir treballant en favor del municipi”

Pilar Ribas Torres ha estat reelegida secretària general de l’Agrupació Socialista de Sant Josep de sa Talaia amb l’objectiu de “seguir treballant en favor del municipi”, com va dir en l’assemblea celebrada ahir a la tarda a la seu del partit.

La secretària general va recordar que “la legislatura ha estat plagada d’obstacles que no ens han deixat caminar al ritme que ens hagués agradat”, però així i tot “la nostra activitat no ha estat mai aturada”, detallant les més de 30 reunions ordinàries i extraordinàries de la comissió executiva i les 17 assemblees que s’han portat a terme, algunes de manera presencial i d’altres en línia. Perquè “els dos darrers anys, aquesta ha estat la tònica general de la convivència a la nostra societat”.

Pilar Ribas va remarcar que “la implicació d’aquesta executiva amb la política municipal ha estat coordinada i activa en tot moment, especialment en aquells més difícils que hem passat”, recordant el drama social dels apartaments Don Pepe o la gestió de la Covid des de l’Ajuntament, “amb ajudes a totes aquelles persones que ho necessitaven, així com a les empreses del municipi”.

“Qui era el nostre alcalde va ser reclamat per a ser conseller del Govern Balear i vàrem haver de reestructurar l’equip de govern, amb Ángel Luis Guerrero al capdavant”, va dir Pilar Ribas, destacant la feina dels dos socialistes josepins i la trajectòria de governs socialistes a l’Ajuntament de Sant Josep.

Pilar Ribas es va comprometre a què “amb l’ajuda de tots i totes farem una agrupació més forta, amb més mans per fer feina i amb un pes més representatiu als òrgans de govern d’aquest partit”.

En l’assemblea també hi va intervenir el secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa, el conseller balear i exalcalde de Sant Josep Josep Marí Ribas, qui va encoratjar la nova executiva de l’Agrupació Socialista a seguir treballant per “continuar liderant les polítiques municipals en favor del conjunt de la ciutadania de Sant Josep de sa Talaia”, amb la vista posada a les pròximes eleccions del 2023 perquè “continuem tenint un socialista com a alcalde de Sant Josep”.

Nova Comissió Executiva de l’Agrupació Socialista de Sant Josep de sa Talaia
Juan Ramón Prats, President
Pilar Ribas Torres, Secretària General
Josep Guasch Roig, Secretaria de Política municipal
Mª Carmen Lacruz Novejarque, Secretària d’Organització
Albert Marí Planells, Secretari d’Economia
Mª Ángeles Marí Suñer, Secretària d’Assumptes socials
Oscar Roberto Tristán Cardona, Secretari d’Acció electoral
Ángel Luís Guerrero Domínguez, vocal

Delegats i delegades al Comitè Insular de la FSE-PSOE
Roberto Marí Suñer
Margalida Tur Prats
Eduardo Sánchez Guzmán
Margalida Ferrer Marí
Pablo Herraez Belenguer
Pilar Ferrero Torres
Francisco Ramón Tur
Josep Guasch Roig

Comments are closed

Pilar Ribas, reelegida secretaria general de la Agrupación Socialista de Sant Josep de sa Talaia con el objetivo de “seguir trabajando en favor del municipio”

Pilar Ribas Torres ha sido reelegida secretaria general de la Agrupación Socialista de Sant Josep de sa Talaia con el objetivo de “seguir trabajando en favor del municipio”, como dijo en la asamblea celebrada ayer por la tarde a la sede del partido.

La secretaria general recordó que “la legislatura ha estado plagada de obstáculos que no nos han dejado andar al ritmo que nos hubiera gustado”, pero aun así “nuestra actividad no ha estado nunca parada”, detallando las más de 30 reuniones ordinarias y extraordinarias de la comisión ejecutiva y las 17 asambleas que se han llevado a cabo, algunas de manera presencial y otros en línea. Porque “en los dos últimos años, esta ha sido la tónica general de la convivencia en nuestra sociedad”.

Pilar Ribas remarcó que “la implicación de esta ejecutiva con la política municipal ha sido coordinada y activa en todo momento, especialmente en aquellos más difíciles que hemos pasado”, recordando el drama social de los apartamentos Don Pepe o la gestión de la Covid desde el Ayuntamiento, “con ayudas a todas aquellas personas que lo necesitaban, así como a las empresas del municipio”.

“Quién era nuestro alcalde fue reclamado para ser conseller del Govern Balear y tuvimos que reestructurar el equipo de gobierno, con Ángel Luis Guerrero al frente”, dijo Pilar Ribas, destacando el trabajo de los dos socialistas josepins y la trayectoria de gobiernos socialistas en el Ayuntamiento de Sant Josep.

Pilar Ribas se comprometió a que “con la ayuda de todos y todas haremos una agrupación más fuerte, con más manos para hacer trabajo y con un peso más representativo a los órganos de gobierno de este partido”.

En la asamblea también intervino el secretario general de la Federación Socialista de Eivissa, el conseller balear y exalcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, quien alentó la nueva ejecutiva de la Agrupación Socialista a seguir trabajando para “continuar liderando las políticas municipales en favor del conjunto de la ciudadanía de Sant Josep de sa Talaia”, con la vista puesta a las próximas elecciones del 2023 para que “sigamos teniendo un socialista como alcalde de Sant Josep”.

Nueva Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Sant Josep de sa Talaia
Juan Ramón Prats, Presidente
Pilar Ribas Torres, Secretaria General
Josep Guasch Roig, Secretaría de Política municipal
Mª Carmen Lacruz Novejarque, Secretaria de Organización
Albert Marí Planells, Secretario de Economía
Mª Ángeles Marí Suñer, Secretaria de Asuntos sociales
Oscar Roberto Tristán Cardona, Secretario de Acción electoral
Ángel Luís Guerrero Domínguez, vocal

Delegados y delegadas al Comité Insular de la FSE-PSOE
Roberto Marí Suñer
Margalida Tur Prats
Eduardo Sánchez Guzmán
Margalida Ferrer Marí
Pablo Herraez Belenguer
Pilar Ferrero Torres
Francisco Ramón Tur
Josep Guasch Roig

Comments are closed