PP i Cs del Consell d’Eivissa rebutgen la proposta del PSOE en favor d’equiparar el plus d’insularitat del personal sanitari de Balears al de Canàries

Els grups del PP i Cs del Consell Insular d’Eivissa han rebutjat avui en el ple la proposta del grup PSOE en favor d’equiparar el plus d’insularitat del personal sanitari de Balears al de Canàries. El PSOE ha proposat instar al Govern de les Illes Balears “que continuï en la lluita pel desenvolupament d’un REIB fiscal just i, a la vegada, instar al Govern de l’Estat i a la Unió Europea perquè es reconegui l’especial dificultat econòmica que sofreixen els treballadors i treballadores de les Illes Balears i s’estableixin fons extraordinaris perquè es pugui complementar el plus d’insularitat actual fins a arribar a quantitats equiparables al complement de Canàries.”

La negativa dels grups de la dreta a acceptar la proposta socialista ha deixat en evidència un discurs que “no és coherent”, com ha lamentat la consellera del PSOE, Silvia Limones, qui també els ha recordat “tot el que vostès varen destrossar en sanitat” a les Illes Balears.

A més, la consellera socialista ha recriminat al govern de Vicent Marí que “si tan fàcil és, si tan poc costa aquest plus, vostès tenen l’oportunitat de pagar-lo i equiparar-lo al de Canàries als sanitaris de Cas Serres, per exemple, o el personal de Serveis Socials o a tot el personal del Consell Insular. Per què no ho han fet?”.

La consellera del PSOE ha recordat que el plus d’insularitat que rep el personal sanitari de les illes Canàries més petites (totes excepte Tenerife i Gran Canària) és a través a l’aportació econòmica extraordinària que fa el Govern d’Espanya gràcies als fons europeus destinats a les Regions Ultraperifèriques d’Europa (RUE). És per aquesta raó que el PSOE ha recordat que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no pot assumir el plus sense una aportació extraordinària de l’Estat. No obstant això, el PP i Cs s’han negat a donar suport a la proposta socialista.

El grup PSOE sí que ha aconseguit el suport del Ple del Consell Insular a les propostes de la moció socialista en favor del reconeixement del personal sanitari. El Ple ha aprovat la proposta d’instar el Govern de les Illes Balears a “establir un reconeixement laboral per a tot el personal que treballi o hagi treballat durant la pandèmia derivada de la Covid-19, i a dotar de les eines necessàries al Servei de Salut per facilitar la gestió i control de la pandèmia en les millors condicions laborals possibles per als nostres professionals”.

També s’ha instat el Govern de les Illes Balears “que aquest reconeixement laboral, i sempre amb la prèvia negociació amb la Mesa Sectorial, inclogui diferents mesures de caràcter econòmic” com són “considerar com dies especials als professionals que, per reforços dels dies de Pasqua i Nadal, hagin de prestar els seus serveis més enllà de la cobertura ordinària per motius relacionats amb l’atenció a la pandèmia” i “establir mòduls retributius especials per als professionals requerits per fer activitat més enllà de la seva jornada ordinària per motius relacionats amb l’atenció a la pandèmia”.

Finalment, la proposta del PSOE insta el Govern de les Illes Balears “que el reconeixement laboral, i sempre amb la necessària negociació prèvia amb la Mesa Sectorial, inclogui també altres mesures de millora de les condicions de treball” com són proposar “un Pla d’estabilitat laboral, donar continuïtat assistencial amb la cobertura i contractació dels professionals necessaris per donar atenció a la covid-19, fins al control de la pandèmia, proposar a la Mesa Sectorial de Salut un sistema de puntuació addicional a efectes de borsa de treball pels professionals que han treballat durant la pandèmia provocada per la covid-19 i establir un indicador de valoració a efectes de carrera professional, proposar a la Mesa Sectorial de Salut un Pla de fidelització i captació de nous professionals, i adequar el règim de permisos i vacances del Servei de Salut, previ acord amb la Mesa Sectorial.”

Comments are closed