PP i Cs del Consell Insular voten en contra de la petició del PSOE d’ajudar a les famílies afectades pel Don Pepe

Els grups del govern del Consell Insular d’Eivissa (PP-Cs) han votat en contra de la proposta del PSOE d’oferir ajudes econòmiques i recursos del Departament de Benestar Social a les persones afectades pels apartaments Don Pepe. En el debat de les propostes de resolució del Ple de política general, el portaveu adjunt del PSOE, Víctor Torres, ha criticat que “Vicent Marí no lidera, només es dedica a parlar del que fan els altres i a generar polèmiques i confrontació, en comptes de buscar solucions”.

PP i Cs han rebutjat 28 de les 30 propostes de resolució presentades pel grup de PSOE (vegeu resultat de la votació), i únicament s’han aprovat les de “liderar la coordinació de les administracions implicades en la lluita contra l’activitat de festes il·legals en habitatges i actuar, al marc de les seves competències, contra els habitatges turístiques que les acullen”, i “instar l’Executiu a complir immediatament amb l’acord de Ple d’abril de 2021, pres per unanimitat, de convocar de manera urgent les ajudes a persones i famílies vulnerables afectades econòmicament per la Covid-19.

El grup Socialista ha demanat ampliar “a tota classe de vehicles” la regulació de l’entrada a Eivissa, i no només a cotxes de lloguer i autocaravanes, com han proposat el PP i Cs. Víctor Torres els ha recordat que el president del PP d’Eivissa, José Vicente Marí Bosó, en la passada legislatura es va mostrar contrari a una regulació de l’entrada de vehicles, afirmant que “no hi ha saturació” a les carreteres de l’illa: “A jo m’agradaria que abans de presentar propostes, es posin d’acord entre vostès mateixos”, ha dit el conseller del PSOE.

Víctor Torres ha criticat “dos anys de titulars, buits de continguts, i compromisos sense complir”, citant “la derogació de la Modificació del PTI, el precinte d’habitatges turístics il·legals, la construcció d’una segona estació de la ITV, la nova concessió de les línies d’autobús i la gratuïtat de les escoletes, el centre de baixa exigència del Recinte Ferial, la cartera de serveis socials i el circuit de motocròs de sa Coma”.

“Des del Grup PSOE, com a principal grup de l’oposició, continuarem assumint la nostra responsabilitat de fer propostes, en forma de mocions, de portar als plens les demandes de la ciutadania, i controlar i fiscalitzar a l’equip de govern”, ha dit el conseller del PSOE.

Resultat de la votació de les propostes de resolució del grup PSOE:

 1. El Consell Insular d’Eivissa manifesta el seu suport a totes les mesures sanitàries i de control que estableixen el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears per evitar rebrots de la Covid-19. REBUTJADA
 2. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu insular a liderar la coordinació de les administracions implicades en la lluita contra l’activitat de festes il·legals en habitatges i actuar, en el marc de les seues competències, contra els habitatges turístiques que les acullen. APROVADA
 3. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020 de creació d’un grup de treball entre tots els grups polítics en favor d’un model turístic de més qualitat, menys estacional i allunyat del model de turisme d’excessos. REBUTJADA
 4. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a elaborar plans específics de promoció turística per als mercats emergents del nord d’Europa, Amèrica i Àsia, del sector de creuers i per a la futura obertura del Parador de Turisme. REBUTJADA
 5. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020 d’oferir a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany tota la seua col·laboració per impulsar el Pla estratègic del municipi en favor d’un nou model turístic per a la badia de Portmany i, especialment, la zona inclosa dins del decret contra el turisme d’excessos. REBUTJADA
 6. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020 de perseguir les plataformes que hi ha a Internet de comercialització de lloguers de pisos turístics il·legals. REBUTJADA
 7. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu al desenvolupament del projecte “Recinte Firal II” durant la present legislatura per impulsar el turisme de fires i convencions a la nostra illa com a sector estratègic per atraure visitants fora de temporada alta. REBUTJADA
 8. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a la retirada del “Reglament Insular d’Eivissa de reducció de càrregues en matèries d’habitabilitat, urbanisme i patrimoni històric i de regulació de les agroestades i de la comercialització d’estades turístiques en cases pageses, amb modalitat de lloguer d’habitatge principal”. REBUTJADA
 9. El Consell Insular d’Eivissa rebutja qualsevol Modificació del Pla Territorial Insular que suposi una reducció de la protecció del territori actualment en vigor a la nostra illa o l’autorització d’activitats turístiques en sòl protegit. REBUTJADA
 10. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a accelerar l’aprovació de la declaració d’interès general per a la construcció de la nova Estació de Depuració d’Aigües Residuals de Portinatx al municipi de Sant Joan de Labritja. REBUTJADA
 11. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a accelerar tots els projectes previstos al Parc de Serveis Insulars de sa Coma. REBUTJADA
 12. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a licitar les obres del circuit de motocròs de sa Coma abans de la finalització de 2021. REBUTJADA
 13. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a redactar un projecte de reorganització i reforma del vestíbul de la seu i de les zones d’espera de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, per tal d’oferir un bon servei a les persones usuàries i que puguin esperar assegudes i a cobert de les inclemències del temps, assegurant les mesures sanitàries. REBUTJADA
 14. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir immediatament amb l’acord del Ple d’abril de 2021, pres per unanimitat, de convocar de manera urgent les ajudes a persones i famílies vulnerables afectades econòmicament per la Covid-19. APROVADA
 15. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a oferir ajudes econòmiques i recursos del Departament de Benestar Social a les persones afectades pels apartaments Don Pepe. REBUTJADA
 16. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a crear la Mesa insular per a l’abordatge de les violències masclistes. REBUTJADA
 17. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a constituir la Mesa insular per a l’abordatge de la prostitució i el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual. REBUTJADA
 18. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a dirigir-se a l’Ajuntament d’Eivissa per conveniar un Pla d’usos del Casal d’Igualtat de sa Colomina. REBUTJADA
 19. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a redactar una proposta de Reglament insular de Centre d’Atenció infantil de 0 a 3 anys. REBUTJADA
 20. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a mantenir el compromís en la posada en servei del Centre de baixa exigència des Gorg abans de finalitzar la legislatura. REBUTJADA
 21. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a adquirir sòl i edificacions per ser cedits a l’IBAVI per a la construcció d’habitatge públic en règim de lloguer. REBUTJADA
 22. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a l’adquisició d’un terreny apte per a la implantació amb caràcter definitiu d’una segona estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles a l’illa d’Eivissa en el termini d’un any. REBUTJADA
 23. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020  de destinar una partida econòmica dins dels propers pressupostos per oferir anualment reconeixements mèdics-esportius gratuïts a tots els esportistes que tinguin en vigor una llicència federativa. REBUTJADA
 24. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a finalitzar abans de finals d’any la redacció dels projectes per millorar la seguretat dels encreuaments dels Caçadors i del torrent d’en Vinyes a la carretera de Santa Eulària, i executar les obres en 2022. REBUTJADA
 25. El Consell Insular insta l’executiu a elaborar un pla de millora de la seguretat dels vianants al tram de Can Negre de la carretera d’Eivissa a Sant Antoni. REBUTJADA
 26. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a executar obres de millora del ferm del tram de carreteres entre Santa Eulària i Can Clavos, i de la carretera entre Eivissa i Santa Eulària per Cala Llonga. REBUTJADA
 27. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a l’execució de les obres de millora de la carretera entre Sant Josep i Sant Antoni abans de finalitzar la legislatura, incloent-hi una solució per al trànsit en la travessia de Sant Josep i l’entrada a Sant Antoni per Doctor Fleming. REBUTJADA
 28. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a licitar les obres de la xarxa insular de carrils bici abans de la finalització del 2021. REBUTJADA
 29. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu insular a finalitzar el 2021 el projecte d’accessibilitat integral per a vianants, ciclistes i persones a mobilitat reduïda entre els barris de Can Tomàs, Can Bonet, sa Serra i es Molí, amb el nucli urbà i  els centres educatives i les instal·lacions esportives de Can Coix de la xarxa viària insular. REBUTJADA
 30. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a donar suport al sector ramader d’Eivissa amb el finançament de la construcció d’una nova instal·lació d’escorxador d’animals. REBUTJADA

Comments are closed