PP y Cs del Consell Insular votan en contra de la petición del PSOE de ayudar a las familias afectadas por el Don Pepe

Los grupos del gobierno del Consell Insular d’Eivissa (PP-Cs) han votado en contra de la propuesta del PSOE de ofrecer ayudas económicas y recursos del Departamento de Bienestar Social a las personas afectadas por los apartamentos Don Pepe. En el debate de las propuestas de resolución presentadas en el Pleno de política general, el portavoz adjunto del PSOE, Víctor Torres, ha criticado que “Vicent Marí no lidera, sólo se dedica a hablar de lo que hacen los demás ya generar polémicas y confrontación, en vez de buscar soluciones”.

PP y Cs han rechazado 28 de las 30 propuestas de resolución presentadas por el grupo del PSOE, y únicamente han votado a favor de “liderar la coordinación de las administraciones implicadas en la lucha contra la actividad de fiestas ilegales en viviendas y actuar, en el marco de sus competencias, contra las viviendas turísticas que las acogen”, e “instar al Ejecutivo a cumplir inmediatamente con el acuerdo del Pleno de abril de 2021, tomado por unanimidad, de convocar de manera urgente las ayudas a personas y familias vulnerables afectadas económicamente por la Covid-19”.

El grupo Socialista ha pedido ampliar “a toda clase de vehículos” la regulación de la entrada a Eivissa, y no sólo a coches de alquiler y autocaravanas, como han propuesto el PP y Cs. Víctor Torres les ha recordado que el presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, en la pasada legislatura se mostró contrario a una regulación de la entrada de vehículos, afirmando que “no hay saturación” en las carreteras de la isla: “A mi me gustaría que antes de presentar propuestas, se pongan de acuerdo entre ustedes mismos”, dijo el conseller del PSOE.

Víctor Torres ha criticado “dos años de titulares, vacíos de contenidos, y compromisos sin cumplir”, citando “la derogación de la Modificación del PTI, el precinto de viviendas turísticas ilegales, la construcción de una segunda estación de la ITV , la nueva concesión de las líneas de autobús y la gratuidad de las escuelas, el centro de baja exigencia del Recinto Ferial, la cartera de servicios sociales y el circuito de motocross de sa Coma “.

“Desde el Grupo PSOE, como principal grupo de la oposición, continuaremos asumiendo nuestra responsabilidad de hacer propuestas, en forma de mociones, de llevar a los plenos las demandas de la ciudadanía, y controlar y fiscalizar al equipo de gobierno” , ha dicho el consejero del PSOE.

Resultado de la votación de las propuestas de resolución del Grupo PSOE:

 1. El Consell Insular d’Eivissa manifesta el seu suport a totes les mesures sanitàries i de control que estableixen el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears per evitar rebrots de la Covid-19. RECHAZADA

 2. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu insular a liderar la coordinació de les administracions implicades en la lluita contra l’activitat de festes il·legals en habitatges i actuar, en el marc de les seues competències, contra els habitatges turístiques que les acullen. APROBADA

 3. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020 de creació d’un grup de treball entre tots els grups polítics en favor d’un model turístic de més qualitat, menys estacional i allunyat del model de turisme d’excessos. RECHAZADA

 4. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a elaborar plans específics de promoció turística per als mercats emergents del nord d’Europa, Amèrica i Àsia, del sector de creuers i per a la futura obertura del Parador de Turisme. RECHAZADA

 5. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020 d’oferir a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany tota la seua col·laboració per impulsar el Pla estratègic del municipi en favor d’un nou model turístic per a la badia de Portmany i, especialment, la zona inclosa dins del decret contra el turisme d’excessos. RECHAZADA

 6. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020 de perseguir les plataformes que hi ha a Internet de comercialització de lloguers de pisos turístics il·legals. RECHAZADA

 7. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu al desenvolupament del projecte “Recinte Firal II” durant la present legislatura per impulsar el turisme de fires i convencions a la nostra illa com a sector estratègic per atraure visitants fora de temporada alta. RECHAZADA

 8. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a la retirada del “Reglament Insular d’Eivissa de reducció de càrregues en matèries d’habitabilitat, urbanisme i patrimoni històric i de regulació de les agroestades i de la comercialització d’estades turístiques en cases pageses, amb modalitat de lloguer d’habitatge principal”. RECHAZADA

 9. El Consell Insular d’Eivissa rebutja qualsevol Modificació del Pla Territorial Insular que suposi una reducció de la protecció del territori actualment en vigor a la nostra illa o l’autorització d’activitats turístiques en sòl protegit. RECHAZADA

 10. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a accelerar l’aprovació de la declaració d’interès general per a la construcció de la nova Estació de Depuració d’Aigües Residuals de Portinatx al municipi de Sant Joan de Labritja. RECHAZADA

 11. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a accelerar tots els projectes previstos al Parc de Serveis Insulars de sa Coma. RECHAZADA

 12. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a licitar les obres del circuit de motocròs de sa Coma abans de la finalització de 2021. RECHAZADA

 13. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a redactar un projecte de reorganització i reforma del vestíbul de la seu i de les zones d’espera de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, per tal d’oferir un bon servei a les persones usuàries i que puguin esperar assegudes i a cobert de les inclemències del temps, assegurant les mesures sanitàries. RECHAZADA

 14. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir immediatament amb l’acord del Ple d’abril de 2021, pres per unanimitat, de convocar de manera urgent les ajudes a persones i famílies vulnerables afectades econòmicament per la Covid-19. APROBADA

 15. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a oferir ajudes econòmiques i recursos del Departament de Benestar Social a les persones afectades pels apartaments Don Pepe. RECHAZADA

 16. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a crear la Mesa insular per a l’abordatge de les violències masclistes. RECHAZADA

 17. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a constituir la Mesa insular per a l’abordatge de la prostitució i el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual. RECHAZADA

 18. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a dirigir-se a l’Ajuntament d’Eivissa per conveniar un Pla d’usos del Casal d’Igualtat de sa Colomina. RECHAZADA

 19. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a redactar una proposta de Reglament insular de Centre d’Atenció infantil de 0 a 3 anys. RECHAZADA

 20. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a mantenir el compromís en la posada en servei del Centre de baixa exigència des Gorg abans de finalitzar la legislatura. RECHAZADA

 21. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a adquirir sòl i edificacions per ser cedits a l’IBAVI per a la construcció d’habitatge públic en règim de lloguer. RECHAZADA

 22. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a l’adquisició d’un terreny apte per a la implantació amb caràcter definitiu d’una segona estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles a l’illa d’Eivissa en el termini d’un any. RECHAZADA

 23. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a complir l’acord aprovat en 2020  de destinar una partida econòmica dins dels propers pressupostos per oferir anualment reconeixements mèdics-esportius gratuïts a tots els esportistes que tinguin en vigor una llicència federativa. RECHAZADA

 24. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a finalitzar abans de finals d’any la redacció dels projectes per millorar la seguretat dels encreuaments dels Caçadors i del torrent d’en Vinyes a la carretera de Santa Eulària, i executar les obres en 2022. RECHAZADA

 25. El Consell Insular insta l’executiu a elaborar un pla de millora de la seguretat dels vianants al tram de Can Negre de la carretera d’Eivissa a Sant Antoni. RECHAZADA

 26. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a executar obres de millora del ferm del tram de carreteres entre Santa Eulària i Can Clavos, i de la carretera entre Eivissa i Santa Eulària per Cala Llonga. RECHAZADA

 27. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a l’execució de les obres de millora de la carretera entre Sant Josep i Sant Antoni abans de finalitzar la legislatura, incloent-hi una solució per al trànsit en la travessia de Sant Josep i l’entrada a Sant Antoni per Doctor Fleming. RECHAZADA

 28. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a licitar les obres de la xarxa insular de carrils bici abans de la finalització del 2021. RECHAZADA

 29. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu insular a finalitzar el 2021 el projecte d’accessibilitat integral per a vianants, ciclistes i persones a mobilitat reduïda entre els barris de Can Tomàs, Can Bonet, sa Serra i es Molí, amb el nucli urbà i  els centres educatives i les instal·lacions esportives de Can Coix de la xarxa viària insular. RECHAZADA

 30. El Consell Insular d’Eivissa insta l’executiu a donar suport al sector ramader d’Eivissa amb el finançament de la construcció d’una nova instal·lació d’escorxador d’animals. RECHAZADA

 

Comments are closed