PSOE-Reinicia acusa l’equip de govern de Sant Antoni d’immobilisme davant la problemàtica del polígon de Montecristo.

El grup municipal PSOE-Reinicia acusa l’equip de govern de Sant Antoni de Portmany de la situació d’abandonament del polígon Montecristo. Els progressistes afirmen que durant la passada legislatura es van dur a terme importants avenços per solucionar els greus problemes enquistats i que requerien d’una continuïtat per part de l’equip de govern actual.

El portaveu de PSOE-Reinicia, Simón Planells, recorda que han passat més de vint anys des que es va aprovar el projecte d’urbanització del Polígon Industrial de Montecristo, sector 32, i a dia d’avui encara no s’ha rebut per part de l’ajuntament.

Així mateix, el grup municipal recorda que durant més de vint anys, amb el Partit Popular al front, la urbanització s’ha anat desenvolupant al mateix temps que s’han anat concedint llicències simultànies a la urbanització. Aquestes llicències són correctes jurídicament, però sense haver estat recepcionat el polígon no s’haurien d’haver ocupat les edificacions ni haver obert cap activitat. Planells assegura que l’ajuntament ha deixat de banda el treball realitzat pels socialistes i que posava les bases per corregir un problema històric, que permetia, a la fi, executar les obres d’urbanització pendents i concedir llicències d’obra i activitats.

L’anterior equip de govern va voler arribar a l’arrel del problema i va contractar un prestigiós despatx d’arquitectes especialitzats en urbanisme per tal d’avaluar la situació jurídica- urbanística del sector Montecristo, de determinar les possibilitats d’actuació de l’Ajuntament i establir les condicions de viabilitat que permetessin executar les obres d’urbanització pendents i concedir les llicències d’obra i activitat de manera que quedi conclosa i completada la dotació de serveis urbanístics. Després de mesos d’estudi el dictamen marcava el camí a seguir per arribar a una solució definitiva. Com a primer punt, el responsable director tècnic d’infraestructures, manteniment i obres de l’Ajuntament va emetre un detallat informe sobre totes les deficiències d’execució que s’haurien esmenat respecte del Projecte d’Urbanització de 1998, sent les més greus l’evacuació d’aigües pluvials i la xarxa de fecals.

El Dictamen indica també que resultaria desproporcionat adoptar mesures de cloenda de les activitats a l’ésser aquestes legalitzables mitjançant la correcta execució de les obres d’urbanització. És el moment d’exigir el compliment a la junta de compensació usant tots els mitjans en Dret que siguin procedents així com identificar tots els titulars de les parcel·les i de les activitats existents a qui se’ls hauria de repercutir els costos de la urbanització en el cas que no compleixi la junta de compensació amb les seves obligacions.

El març de 2019 es va informar de tot això a la Junta de compensació i se’ls va donar un termini de 6 mesos per presentar el projecte. Després d’aquest termini es podien començar a aplicar multes coercitives. En l’actual mandat, amb el govern de Marc Serra, el grup PSOE-Reinicia presentar una moció de control sobre la situació delm polígon. La regidora progressista Cristina Ribas, responsable d’Urbanisme en la legislatura anterior, es va interessar per saber en quin punt es trobava aquest expedient, si la Junta de Compensació havia presentat ja el projecte. Les respostes van ser negatives per part de l’actual equip de govern: no s’havia continuat amb el camí marcat i a dia d’avui es continua sense fer res.

Comments are closed