PSOE-Reinicia critica que el portal de transparència de l’Ajuntament de Sant Antoni està sense actualitzar des de fa mesos i que falta informació rellevant de tota la legislatura

El grup municipal PSOE-Reinicia critica que l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha deixat d’actualitzar des de fa mesos el portal de transparència i que falta informació rellevant de tota la legislatura, tant els referents a càrrecs públics, actes, despeses o de normatives en tramitació. “El portal de transparència està totalment abandonat”, com lamenta el regidor socialista Antonio Lorenzo, que reclama a l’alcalde, Marcos Serra, “que faci la seua feina i prengui mesures per oferir a la ciutadania tota la informació i les dades de l’ajuntament”.

De manera general, el portal de transparència de Sant Antoni està incomplet i desfasat. Falta informació de tota la legislatura i s’observa que, enguany, han deixat d’actualitzar-lo des del mes de maig. No hi consten dades de dos regidors de l’equip de govern: Eva María Prats i Miguel Ángel Costa Marín. Nòmines de l’equip de govern, només en consten set de l’any 2020 i només consta la declaració de la renda de Marcos Serra de 2018.

Personal eventual: Només hi ha cinc nòmines penjades de l’any 2020. A partir d’aquesta data no hi ha dades. No consten dades del nou càrrec eventual d’Urbanisme José Torres. De la mateixa manera, no hi consta declaració de la renda ni declaració de béns immobles d’aquest càrrec eventual.

A l’apartat de despeses de representació equip de govern, només consta la fira World Travel Market de 2019. Pel que fa a la despesa pública realitzada en campanyes de publicitat institucional, només figuren les despeses de premsa de 2019.

Sobre els regidors de l’oposició, no figuren les retribucions, les dietes i les assistències, només dades incompletes des del 2019 al 2020, i des d’aquesta data no hi ha res.

Pel que fa als plens, falten les actes del 2019, 2020 i 2021. Pel que fa a les actes de l’any 2022, només estan penjades fins al mes de juny. No hi ha cap enregistrament de ple penjat al portal de transparència tot i ser enregistrats (i cap accés directe a Youtube). Els ordres del dia dels plens de l’any 2022 només estan penjats fins al mes de juny.

Juntes de govern local: Falten els ordres del dia de tot el 2019 i de 2022 només hi són fins al maig. Falten les actes del 2019, 2020 i 2021. De l’any 2022 només hi ha penjades fins al mes d’abril.

No consten tots els projectes en execució com a aprovació d’ordenances o modificació de les mateixes. Actualment només en consten dos: La Modificació de l’Ordenança núm. 24 de Taxes per recollida de fems i utilització d’abocador i l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari derivada de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable i sanejament a Sant Antoni de Portmany.

A l’apartat de convenis tampoc no estan penjats tots els convenis renovats o convenis nous, ja que l’últim és del 2019, i de la mateixa manera passa amb les subvencions. Pel que fa als contractes menors, també falta informació de cada any, especialment del present 2022, ja que l’últim que figura és del mes de maig passat.

Comments are closed