PSOE-Reinicia demana a l’Ajuntament de Sant Antoni la creació d’un alberg d’acollida per a persones sense sostre

El grup PSOE-Reinicia demana a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany la creació d’un centre d’acollida municipal, que es podria ubicar a l’actual edifici de Policia Local, una vegada el cos policial faci el trasllat a les noves instal·lacions.

El portaveu progressista, Simón Planells, ha explicat els motius de la petició: “En primer lloc, perquè la llei ens obliga a tenir-lo, i en segon perquè hem de donar assistència a les persones més desprotegides i sense sostre, ja que és un dret fonamental de les persones”.

El grup PSOE-Reinicia creu que “l’edifici esmentat de la Policia Local és un lloc molt adient per la instal·lació d’aquest centre d’acollida, ja que està prop del poble, i en aquests moments és l’únic edifici municipal que es podria adequar en el més curt període de temps, i amb menys pressupost”.

Segons Planells, l’Ajuntament de Sant Antoni “ha de garantir un servei d’acollida per a les persones en situació d’indefensió, d’exclusió social, sobretot, per poder garantir una llar a les persones en situacions d’emergència, per donar resposta a excepcionalitats, com pot ser una ona de fred o inclòs, donar resposta a catàstrofes o accidents, com podria ser un incendi a un edifici d’habitatges, com ja ha succeït en el passat”. Encara amb més raó en la situació actual d’estat d’alarma per la Covid-19, en què “les persones sense sostre han patit encara amb més virulència per no tenir un lloc adequat per quedar-se, amb les garanties sanitàries adequades”.

PSOE-Reinicia recorda que en aquests moments només hi ha unes instal·lacions d’alberg a tota l’illa, les de l’Ajuntament d’Eivissa, amb només 20 places, encara que actualment estan construint-ne un de nou. I respecte a l’anunci del Consell Insular de construir dins del Recinte Firal un centre d’acollida amb sales prefabricades, s’ha de recordar que aquest és un servei destinat únicament a perfils de baixa exigència.

“Amb la crisi econòmica que probablement ens vendrà, creim que a Sant Antoni hem d’estar preparats per ajudar a les persones més vulnerables, que sense cap mena de dubte augmentaran en els mesos vinents”, ha insistit el portaveu de PSOE-Reinicia.

Simón Planells també remarca l’obligatorietat legal del servei: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en el seu article 26 fixa que “en els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social…”.

A més, el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la cartera bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2017-2020, estableix els principis generals per a les carteres insulars i locals i fixa al punt 1.3 l’obligatorietat d’oferir un “servei d’acolliment residencial temporal i suport social per a persones adultes i famílies que no disposen d’habitatge ni de suport sociofamiliar”.

Comments are closed