PSOE-Reinicia demana ampliar a tot el nucli urbà de Sant Antoni la zona d’afectació del Decret Llei contra el turisme d’excessos. El grup progressista proposar iniciar la via per a anul·lar la llicència del quiosquet de Cala Gració.

El grup PSOE-Reinicia demanarà en el pròxim ple l’ampliació a tot el nucli urbà de Sant Antoni de Portmany de la zona d’afectació del Decret Llei contra el turisme d’excessos. El portaveu del grup, Simón Planells, considera necessari “ampliar la zonificació al més aviat possible, perquè sigui efectiu abans de l’època estival”. Com ja va dir PSOE-Reinicia en el ple de gener, “aquest grup municipal no està en absolut d’acord en la zonificació proposada per part de l’ajuntament al Govern Balear, i som coneixedors que aquesta proposta va ser única i exclusivament una decisió de l’alcalde, Marcos Serra”. Una proposta “insuficient i que no reflecteix la realitat que viu el poble, especialment en els mesos d’estiu”, ha insistit el portaveu progressista.

Segons PSOE-Reinicia, “el Decret Llei que ha impulsat el Govern Balear és una oportunitat d’or per a avançar d’una manera més àgil cap al model de societat que desitgen la majoria dels ciutadans de Sant Antoni. Però per a això cal tenir molt clar els problemes reals del nostre municipi, ser molt valents i prendre les decisions que beneficiïn a la majoria social”.

No obstant això, “la zonificació actual no contempla la realitat del nombre d’establiments de venda d’alcohol que té el poble, deixant fora d’aquesta zona, a petició de l’ajuntament, gran quantitat d’ells. Mantenir la zona actual, provocaria un desplaçament de molts d’aquests establiments de venda d’alcohol de dins de la zona, a llocs de la perifèria d’aquesta”.

Per tot això, “la manera d’erradicar la venda d’alcohol en horari nocturn és incloent tots els establiments de venda d’alcohol en la zona d’afectació. De la mateixa manera ocorre amb el tot inclòs en determinats establiments hotelers del nucli urbà de Sant Antoni, establiments que generen grans problemes de convivència durant l’època estival amb casos de comes etílics i incivisme. És una zonificació insuficient i que no generarà els resultats desitjats”, per la qual cosa PSOE-Reinicia demana la seva modificació per a ampliar-la a tot el nucli de Sant Antoni.

Anul·lar la llicència del quiosquet de Cala Gració

En el Ple municipal, PSOE-Reinicia també demanarà l’inici de la via de l’anul·labilitat de la llicència del quiosquet de Cala Gració, d’acord amb la Llei de Procediment Administratiu. Es tracta de “un projecte ple de contradiccions, manques i errors, la qual cosa pot donar lloc a l’anul·labilitat contemplada en l’article 48.1 de la llei”, ha explicat el portaveu progressista.

El grup PSOE-Reinicia considera que “cal defensar els interessos públics dels veïns i veïnes i la costa del nostre municipi”. Considerant que l’elevada demanda patrimonial de la promotora contra l’ajuntament és difícilment justificable, Simón Planells creu que “hi ha arguments més que suficients per a iniciar el procediment d’anul·labilitat”.

PSOE-Reinicia recorda que el dictamen del Consell Consultiu conclou que el lloc d’ubicació del quiosquet és sòl rústic protegit en la categoria de “paisatge preservat”, per la qual cosa únicament es pot autoritzar si es justificava davant l’ajuntament que no existia una altra alternativa compatible en altres ubicacions. També que abans de l’exposició pública s’hauria d’haver emès un informe tècnic amb els aspectes fonamentals d’aquesta mena de projectes. En aquest cas, no es va fer informe tècnic a fi d’analitzar la compatibilitat de l’ús previst en el projecte amb la normativa urbanística. Una sèrie de manques i errors que justifiquen l’inici de la via de l’anul·labilitat de la llicència del quiosquet.

Comments are closed