PSOE-Reinicia demana la nul·litat dels nomenaments dels coordinadors de Ciutadans i Proposta per Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni

El grup PSOE-Reinicia ha presentat sengles recursos de reposició per a demanar la nul·litat dels nomenaments dels coordinadors de Ciutadans i Proposta per Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni. En el recurs se sol·licita a l’ajuntament “la nul·litat de ple dret del Decret ara recorregut”, així com “de tots els actes i resolucions que hagin estat emesos en virtut d’això”. PSOE-Reinicia considera il·legals el nomenament d’Olivia del Capellà (coordinadora de l’àrea d’Esports, Joventut i Transparència) i de Lucía Ribas (coordinadora de l’àrea d’Obres Públiques, Mobilitat, Comerç i Pla Estratègic), totes dues amb dedicació a jornada completa i una retribució anual bruta de 29.554,89€ en catorze pagues.

El regidor Antonio Lorenzo assegura que el grup municipal PSOE-Reinicia pensa “arribar fins al final”, ja que “no acceptarem que l’alcalde Marcos Serra se salti la llei a la torera”, amb l’únic objectiu de “col·locar a determinades persones a l’ajuntament i poder pagar els favors polítics que li van exigir Ciutadans i Proposta per Eivissa a canvi del seu suport”.

PSOE-Reinicia insisteix que els decrets de nomenament són irregulars, ja que incompleixen la Llei 3/2007, de la Funció Pública de la comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’aprovació de la citades places, que va tenir lloc en el Ple del passat 31 de juliol, es va realitzar ometent el tràmit de creació i aprovació de la corresponent fitxa de la Relació dels Llocs de treball, requisit establert en la citada Llei 3/2007.

Així, la redacció dels apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei determina que “les relacions de llocs de treball són l’instrument tècnic mitjançant el qual l’administració ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç del servei públic i estableix els requisits per a l’ocupació de cada lloc de treball”, i “tots els llocs de treball de l’administració autonòmica de personal funcionari, de personal laboral o de personal eventual han de figurar en la relació de llocs de treball.”

Lorenzo insisteix que “el tripartit de dretes no podia començar pitjor la seva marxa a l’Ajuntament de Sant Antoni”, amb “unes primeres decisions totalment equivocades i contràries a llei”, com també ha estat de la convocatòria irregular d’una plaça d’oficial amb funcions de cap operatiu de la Policia Local de Sant Antoni, contrària a la Llei de coordinació de les policies de les Illes Balears.

Comments are closed