PSOE-Reinicia denuncia que la nova ordenança d’ocupació de la via pública de Sant Antoni incompleix la Llei sobre accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat

El grup municipal PSOE-Reinicia denuncia que la nova ordenança d’ocupació de la via pública que proposa l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany incompleix la Llei sobre accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics per a persones amb discapacitat. En un text inicial, la proposta d’ordenança municipal establia que la vorera lliure per al pas de vianants havia de ser de 1,5 metres, en lloc d’1,8 metres, com recull l’ordre ministerial que desenvolupa la Llei 51/2003 de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU) i el Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual es van aprovar les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

A la comissió informativa d’assumptes de ple, el portaveu progressista a l’Ajuntament de Sant Antoni va puntualitzar que l’ordenança proposada pel Partit Popular no compleix la normativa d’accessibilitat més bàsica: “Les persones amb discapacitat no tendran garanties de circulació pels nostres carrers, si aquesta ordenança tira endavant. La llei ens marca que hem de deixar 1,8 metres de pas per a vianants, però l’ordenança proposada estableix 1,5 metres, la qual cosa podria dificultar el pas de les cadires de rodes amb acompanyants o el pas de persones amb dificultats visuals acompanyades per cans guies.”

Després d’un debat de més d’una hora a la comissió, PSOE-Reinicia va aconseguir que el text es canviàs, però els populars mantenen que es contemplin els 1,5 metres de distància com “excepció”, cosa que el grup progressista seguirà rebutjant.

PSOE-Reinicia també apunta que l’ordenança no garanteix que el pas dels vianants quedi confrontant a la façana, el que està en contra de la Llei estatal, dificultant el pas de les persones cegues o amb discapacitat visual. L’annex de la proposta d’ordenança municipal de Sant Antoni estableix que l’ocupació de taules serà al costat de la façana, incomplint clarament el que diu la Llei, com ha dictat el Tribunal Suprem en una sentència recent.

Comments are closed