PSOE-Reinicia denuncia que Marcos Serra eximeix de crear voreres a noves promocions a ses Païsses i Can Bonet, incomplint la normativa d’accessibilitat i agreujant els problemes urbanístics d’aquestos barris

El grup PSOE-Reinicia denuncia que l’alcalde de Sant Antoni de Portmany i responsable del departament d’Urbanisme, Marcos Serra, ha eximit de crear voreres a noves promocions d’edificis projectats a ses Païsses i Can Bonet, incomplint la normativa d’accessibilitat i agreujant els problemes d’aquestos barris. Com explica la regidora progressita Cristina Ribas, “ses Païsses i Can Bonet han crescut de manera anàrquica, sense planejament i, per tant, ara ens trobam amb carrers que pareixen laberints, massa estrets, molts d’ells sense voreres o amb voreres minúscules i ridícules que no compleixen amb cap normativa”.

Segons la regidora de PSOE-Reinicia, “voler arreglar aquest despropòsit urbanístic resulta molt difícil”, però l’alcalde “no només no ajuda, sinó que està prenent decisions en el sentit contrari, eximint de crear voreres a noves promocions”.

PSOE-Reinicia va apostar per la eliminació de barreres arquitectoniques a l’anterior legislatura, però amb l’actual govern de Marcos Serra “es fa tot el contrari, creant noves barreres en noves promocions”.

Concretament, PSOE-Reinicia denuncia la situació de tres promocions: Al carrer de les Camèlies, a pesar que el promotor havia presentat un projecte que contemplava una vorera d’1,80 m com marca la normativa amb una cessió, finalment se l’eximeix i se li dona llicència sense cap cessió de terreny ni sense la construcció de cap vorera, deixant una nova construcció a un carrer de 5 metres d’amplària amb habitatges a banda i banda i sense cap mica de vorera. Al carrer de les Malves, on el promotor havia projectat una vorera d’1,80 m a tot el front de la façana,  finalment se l’eximeix de la construcció d’una part de la vorera. Finalment, a una promoció de la travessia de les Malves tampoc se li exigeix vorera, ni cap cessió.

“A pesar que l’Ajuntament té l’obligació de millorar urbanísticament uns barris que varen créixer malament, amb costoses inversions per facilitar l’accessibilitat i eliminant barreres arquitectòniques, ens trobam que s’estan donant noves llicències a promocions d’habitatges i que se’ls està exonerant de fer les voreres. “En comptes d’intentar posar ordre a aquestes barriades, prefereixen continuar agreujant el problema, donant noves llicències que no compleixen amb la normativa de mobilitat”, ha criticat Cristina Ribas.

PSOE-Reinicia considera que “és moment de rectificar els errors del passat, no continuar agreujant el problema”, i “l’ajuntament és qui ha de donar exemple, exigint que es compleixi la normativa pel bé de la ciutadania”.

El grup progressista també recorda que aquest equip de govern ja va anunciar fa prop de dos anys un pla molt necessari d’eliminació de barreres arquitectòniques, donant continuïtat a una feina iniciada a la passada legislatura a diferents punts del municipi. No obstant això, “no saben en quin punt es troba aquest projecte, però pareix que està totalment paralitzat”, a pesar que “és molt urgent i necessari poder dur a terme aquestes obres”.

Comments are closed