PSOE-Reinicia exigeix ​​a Marcos Serra que posi solució a la degradació del polígon de Montecristo, que està provocant la desesperació dels vesins de la zona

El grup municipal PSOE-Reinicia ha denunciat, una vegada més, la deixadesa de l’alcalde de Sant Antoni de Portmany i responsable d’Urbanisme, Marcos Serra, per la manca de solució a la problemàtica que pateixen els vesins i les vesines dels voltants del polígon de Montecristo. L’estat del polígon “es degrada dia a dia, davant la desesperació del veïnat i la indiferència de l’alcalde”, amb un problema urbanístic “que s’arrossega des de fa més de 20 anys”, com ha dit l’edil progressista Cristina Ribas.

A més de l’abandó, “mal estat i acumulació de residus”, els últims dies “denuncien la sortida d’una gran quantitat d’aigua no depurada a la via pública i que acaba entrant als horts del voltant”.

No és la primera vegada que el principal grup de l’oposició insta a seguir amb els treballs realitzats la legislatura passada sobre la situació del polígon. Ja el 2019 el grup municipal PSOE-Reinicia va presentar una moció de control on recordava a Marcos Serra que l’ajuntament encara no ha rebut aquest polígon a causa de les nombroses deficiències, principalment les relacionades amb l’evacuació d’aigües pluvials i la responsabilitat de les quals recau sobre la junta de compensació del polígon.

Durant anys i amb governs del Partit Popular al capdavant de l’ajuntament de Sant Antoni, es van permetre donar llicències, tant d’urbanització com d’activitat, acte que el grup municipal PSOE-Reinicia denuncia, ja que sense haver rebut el polígon, aquestes llicències no haurien haver-se atorgat”, explica Cristina Ribas.

“Hi ha nombroses activitats en funcionament i la urbanització no està ni acabada ni recepcionada”. Urbanització que, amb el pas del temps, “es va deteriorant, sumat a l’incivisme d’algunes persones que han col·laborat perquè aquesta zona sigui un veritable abocador amb conseqüències molt negatives”.

Els progressistes recorden que en la legislatura passada es va encarregar un dictamen a prestigiosos experts d’un despatx d’advocats especialitzats en urbanisme per avaluar la situació juridicourbanística del sector Montecristo i determinar els passos a fer per part de l’ajuntament de Sant Antoni i que permetessin executar les obres d’urbanització pendents i així poder concedir llicències d’obra i activitat, de manera que quedés conclosa i completada la dotació de serveis urbanístics.

El dictamen de què parlen els progressistes està datat en data 7 de setembre de 2018, i és el document que va aportar llum a la situació del polígon de Montecristo, després d’un exhaustiu estudi de gairebé 14 caixes que formaven part de tot aquest expedient.

Aquest dictamen va concloure que era la Junta de Compensació d’aquest sector havia de presentar un projecte d’urbanització complet que donàs sortida a la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, a l’incorrecte funcionament de la xarxa de fecals i també a la reparació de defectes urbanístics del projecte d’urbanització aprovat l’any 1998. Tot això en un termini determinat el cost del qual havia de ser a càrrec d’aquesta junta de compensació.”

La regidora Cristina Ribas afirma que aquest dictamen es va traslladar de manera formal a la junta de compensació perquè en prengués coneixement en data 15 de febrer de 2019 i se li va donar un termini de 6 mesos per presentar un projecte en els termes que marcats. Tot i això, amb el canvi de legislatura i l’entrada del nou equip de Marcos Serra, tot el procés ha quedat paralitzat, mentre els problemes de degradació del polígon no fan més que agreujar-se davant la desesperació del veïnat.

Comments are closed