PSOE-Reinicia exigeix a l’equip de govern de Sant Antoni que es comprometi a paralitzar la instal·lació del quiosc de Cala Gració

El grup municipal PSOE-Reinicia de l’Ajuntament de Sant Antoni lamenta profundament les manifestacions realitzades per l’alcalde, Marcos Serra, arrel del dictamen del Consell Consultiu sobre el  quiosc de Cala Gració i exigeix a l’equip de govern que es comprometi a paralitzar la instal·lació d’aquest negoci.

El senyor Serra o bé no ha entès els termes de la resolució o bé menteix i oculta informació deliberadament. El que el Consultiu determina no és que la “llicència està ben donada”, com afirma l’alcalde, sinó que no es pot considerar nul·la de ple dret. No obstant això, afegeix que “les contradiccions, faltes o errors del projecte presentat o en la tramitació del projecte”podrien donar lloc a l’anul·labilitat contemplada en l’article 48.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Malgrat això, l’alcalde s’ha afanyat a assegurar que aquest negoci podrà obrir portes el pròxim estiu sense contemplar en cap moment la via de l’anul·labilitat suggerida pel Consultiu. Des del grup municipal PSOE-Reinicia ens preguntem quins interessos està defensant l’alcalde i per descomptat no sembla que siguin els del conjunt dels ciutadans. Malgrat haver-se manifestat públicament “en contra del quiosquet” durant la campanya electoral, Serra se sotmet ara a la voluntat dels promotors sense plantar batalla ni continuar amb els possibles camins que té el Consistori per a evitar aquest projecte.

En el seu dictamen, el Consultiu comparteix la interpretació sobre la classificació dels terrenys que va fer l’Ajuntament en la proposta de resolució iniciada en l’anterior mandat. Així doncs, el Consultiu considera que el terreny es tracta de sòl rústic protegit en la categoria de paisatge preservat prevista en el planejament municipal. Així mateix, assenyala que la regulació del planejament pot ser més restrictiva que la del Pla Territorial, per la qual cosa entenem que aquest instrument no pot rebaixar el grau de protecció que el planejament atorga a aquest sòl. En la mateixa línia, el Consultiu apunta que la implantació del quiosc hauria de considerar-se com un ús condicionat, “de manera que únicament es podrà autoritzar si es justifica davant l’Ajuntament la necessitat d’instal·lar-se en sòl rústic per no existir cap alternativa compatible en altres ubicacions”. PSOE-Reinicia entén que no és el cas d’aquest projecte i emplaça a l’equip de govern a no ignorar ni ometre les contradiccions apuntades en el dictamen del qual, cal assenyalar, el senyor Serra ha fet una lectura subjectiva interpretant el text en favor dels promotors del projecte i no dels interessos de l’Ajuntament.

D’altra banda, el Consultiu assenyala també que les possibles deficiències en la tramitació de l’autorització per a ocupació de béns de domini públic marítim-terrestre concedida per la Demarcació de Costes queda fora de la seva anàlisi, però afegeix que el Consistori “podria sol·licitar, si ho considera oportú, a la Demarcació de Costes, l’inici d’un procediment de revisió d’ofici de l’autorització concedida” o instar a la revocació d’aquest acte administratiu.

Davant aquesta situació, PSOE-Reinicia sol·licita a l’equip de govern que demani la inhibició del secretari municipal en aquest expedient posat que no sols va participar activament en la tramitació de la llicència inicial sinó que està cridat a declarar en el procediment.

Comments are closed