PSOE-Reinicia exigeix deixar en suspensió el cobrament de les taxes d’ocupació de via pública de Sant Antoni fins que no hi hagi una clara millora de la situació sanitària i econòmica

El grup PSOE-Reinicia exigeix deixar en suspensió el cobrament de les taxes d’ocupació de via pública de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany fins que no hi hagi una clara millora de la situació sanitària i econòmica. El plenari del 30 d’abril de 2020 va acordar modificar dos ordenances fiscals per a suspendre, durant el mateix any, tant la taxa d’ocupació d’espai públic a establiments de restauració i comerços, com la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries de carrer ambulants. Des del grup PSOE-Reinicia demana l’ampliació de l’excepció en aquest 2021: “La pandèmia encara no està controlada, a la crisi econòmica derivada de la sanitària encara no se li veu solució, hem de seguir recolzant als nostres vesins, comerciants i restauradors”, afirma el portaveu progressista, Simón Planells.

Per a aquest ple, la coalició progressista també exigeix la devolució de les taxes cobrades als participants en el Mercat de Nadal 2020. “L’Ajuntament ha d’eximir de l’obligació d’abonar la taxa d’ocupació als participants, i la devolució de les taxes cobrades erròniament”, reclama Planells. Els progressistes, al mateix temps, demanaran informació sobre les diferents ajudes que ha donat l’ajuntament, l’estat de pagament, així com el nombre de beneficiaris.

El portaveu progressista també lamenta que l’equip de govern de Marcos Serra hagi rebutjat la vintena d’al·legacions als pressupostos 2021 de l’ajuntament, entre les quals hi havia propostes per ampliar les ajudes socials per fer front a la crisi provocada per la pandèmia i incorporar un paquet de bonificacions fiscals en favor de les famílies i de les empreses del municipi, entre altres mesures.

PSOE-Reinicia demanava la bonificació del 50% de la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) a tota empresa o autònom que incrementi la seua plantilla mitjana en almenys dos treballadors respecte a l’any precedent; bonificació a les empreses entre el 75% i el 95% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) si augmenten a almenys un 5% la seva plantilla mitjana respecte a l’any anterior i tenen, com a mínim, 2 assalariats; bonificacions fiscals del 90% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als elèctrics; i, finalment, bonificar l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per incentivar la reactivació de l’activitat turística de la pròxima temporada.
Totes aquestes propostes progressistes han estat rebutjades per l’equip de govern de Sant Antoni.

Comments are closed