PSOE-Reinicia presenta al·legacions a la nova ordenança d’ocupació de la via pública de Sant Antoni per la seva afectació a la mobilitat de les persones i perquè no ajuda a el canvi de model turístic del municipi

El grup municipal PSOE-Reinicia ha presentat al·legacions a la nova ordenança d’ocupació de la via pública de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per la seva afectació a la seguretat i perquè perjudica la mobilitat de les persones, especialment les que tenen discapacitat. El portaveu de grup municipal, Simó Planells, afirma que l’equip de govern, amb la nova ordenança, “està creant un municipi menys accessible, sobretot per a aquelles persones amb mobilitat reduïda”. PSOE-Reinicia presenta les al·legacions després de votar en contra de l’aprovació inicial de l’ordenança, en el ple de l’passat mes de juliol.

PSOE-Reinicia considera que l’ordenança d’ocupació de via pública hauria de ser “una eina per incentivar el canvi de model i per a ordenar la imatge d’un municipi”. Tot i això, “la modificació que preveu l’ajuntament no té elements que dirigeixin l’economia de Sant Antoni a el nou model d’inclusivitat i restauració”, lamenta Simón Planells.

En concret, PSOE-Reinicia demana la modificació de l’article 17, que estableix la possibilitat de “excepcionalment, permetre estrenyiments puntuals” de la carrers fins als 1,5 metres. L’article incompleix la normativa sobre accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, que estableix que els elements vinculats a activitats comercials disponibles a les àrees d’ús de vianants “han de ser accessibles a totes les persones” i que “en cap cas envairan o alteraran l’itinerari peatonal accessible “.

Segons Simón Planells, l’article 17 “contraposa els interessos dels vianants de la via pública, a l’considerar l’excepció en la pròpia ordenança”. “L’ordenança proposta no compleix amb la legalitat vigent, a l’prioritzar els usos comercials davant el dret innegable de trànsit accessible per a les persones”, afirma Planells. “En cap moment s’hauria de prioritzar l’ús comercial de l’espai públic per sobre de el dret d’un vianant a el pas, la normativa és clara”.

PSOE-Reinicia també critica que l’ordenança estableix un horari d’ocupació de via pública de 8 a 2 hores, sense establir cap diferenciació per tipus d’activitat. Simón Planells considera que l’ordenança hauria d’establir una diferenciació per epígrafs per a l’horari d’ocupació de via pública, donant així incentius a la creació d’activitats de restauració. El grup progressista considera que “l’Ajuntament de Sant Antoni hauria de continuar amb la transició a un model basat en activitats sostenibles i d’alt valor afegit com la restauració, tal com marca el Pla Estratègic 2016-2030 aprovat en la legislatura progressista”.

PSOE-Reinicia seguirà defensant un model econòmic “de qualitat i sostenible” per Sant Antoni “, prioritzant” activitats d’alt valor afegit, per sobre de les activitats perjudicials per a la ciutadania “.

Comments are closed