PSOE-Reinicia recorrerà la sentència sobre els nomenaments dels càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Sant Antoni

El grup PSOE-Reinicia presentarà recurs davant la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu que avala la contractació dels càrrecs de confiança de Ciutadans i el Pi a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. El grup progressista no comparteix la resolució judicial, la qual ha establert que la regulació autonòmica no era d’aplicació i no podia contradir la llei estatal, pel que fa al procediment a seguir per a la contractació dels assessors. PSOE-Reinicia considera que la legislació de la Comunitat Autònoma complementa, que no contradiu, la legislació bàsica, pel que fa als requisits a complir per a la contractació de personal de confiança.

PSOE-Reinicia manté els seus arguments, i així els defensarà en la instància judicial superior, que l’Ajuntament de Sant Antoni va realitzar de forma irregular els nomenaments d’Olivia del Cura (coordinadora de l’àrea d’Esports, Joventut i Transparència) i de Lucía Ribas (coordinadora de l’àrea d’Obres Públiques, Mobilitat, Comerç i Pla Estratègic), ambdós amb dedicació a jornada completa i una retribució anual bruta de 29.554,89 euros en catorze pagues.

PSOE-Reinicia manté que els decrets de nomenament incompleixen la Llei 3/2007, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’aprovació de les citades places es va realitzar ometent el tràmit de creació i aprovació de la corresponent fitxa de la Relació dels Llocs de Treball, requisit que estableix l’esmentada Llei 3/2007.

Així, la redacció dels apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei determina que “les relacions de llocs de treball són l’instrument tècnic mitjançant el qual l’administració ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç del servei públic i estableix els requisits per a l’ocupació de cada lloc de treball”, i “tots els llocs de treball de l’administració autonòmica de personal funcionari, de personal laboral o de personal eventual han de figurar en la relació de llocs de treball.”

La contractació d’aquestes persones per part de l’ajuntament tenia com a únic objectiu pagar, per part de Marcos Serra, els favors polítics que li van exigir Ciutadans i Proposta per Eivissa a canvi del seu suport. A més, el procediment va ser irregular, com manté el grup progressista i com així defensarà en el seu recurs contra la sentència emesa pel Contenciós Administratiu.

Comments are closed