Rafa Ruiz presenta la reforma del carrer Fornàs del barri de ca n’Escandell

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i la regidora d’Urbanisme i Vies Públiques , Elena López, han presentat el projecte de remodelació del carrer des Fornàs, al barri de ca n’Escandell. A la presentació també hi ha assistit els representants veïnals de de l’associació de veïns de Ca n’Escandell i de l’associació de veïns de Tres Barrios.

Durant la presentació, s’ha explicat que l’Ajuntament d’Eivissa durà a terme una important obra de remodelació del carrer d’es Fornàs, que compta amb un pressupost de licitació de 677.213,39 € IVA inclòs i està cofinançat per la Unió Europea amb Fons FEDER. En aquests moments el procés de licitació està iniciat i s’hi ha presentat cinc empreses.

Per a l’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ‘els objectius del projecte són fomentar la mobilitat a peu, augmentant la seguretat de les persones, pacificant el trànsit reduint velocitats del vehicles, fent les cruïlles més segures. També es millora l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i, al soterrar tots els serveis, fer d’aquest carrer un lloc amable i modernitzat’.

Per la seva banda, la regidora d’Urbanisme i Vies Publiques, Elena López, ha destacat que les obres de remodelació sencera del carrer ampliant voreres i fent plataformes úniques a totes les cruïlles. Les obres tindran una durada de 8 mesos. També vull destacar que el projecte inclou les diferents peticions que han realitzat el veïnat per tal de millorar aquesta zona de la ciutat’.

Aquest projecte ja s’ha presentat a les associacions de veïns i comerciants de la zona i inclou les peticions que van fer, especialment les relatives a la reducció del transit i la seva velocitat i la modernització de la via pública al barri.

Les obres previstes al projecte són d’urbanització de carrer i voreres i les seves infraestructures de serveis bàsics. Demolició de paviment, tant de lloseta per als vianants com asfàltic de calçada, incloent vorades, lloses de formigó i el moviment de terres associat a l’excavació per a soterrar els serveis urbans de telefonia, enllumenat públic i xarxa elèctrica. També s’incorporarà tot el nou mobiliari urbà amb nous bans i nou enllumenat.

Amb aquest projecte es millora la conversió en zona de vianants de l’entorn, afavorint els desplaçaments a peu de la ciutadania i disminuint l’ús del vehicle privat. D’aquesta manera s’enforteix i promociona la mobilitat quotidiana sostenible i segura, i proporciona als vianants un espai segur i còmode per on poder transitar i moure’s caminant per tota la ciutat, fent l’accés al centre urbà d’Eivissa més accessible i segur.

A més, mitjançant l’amplitud de les voreres, la ciutadania pot optar preferentment pels desplaçaments a peu, reduint-se es el trànsit rodat de vehicles particulars, contribuint així a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle(GEI) a l’atmosfera.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible per un import de 677.213,39 € IVA inclòs.

Comments are closed