Retards i cancel·lació de trajectes d’autobús: El grup PSOE anima les persones afectades a reclamar davant del Consell Insular

El grup PSOE anima a presentar una reclamació davant del Consell Insular a les persones afectades per retards i cancel·lació de trajectes de transport públic, que amb l’inici de la temporada turística s’estan multiplicant per la mala gestió de l’equip de govern. El grup PSOE ha tengut coneixement de queixes d’usuaris de diverses línies en les últimes setmanes que s’han quedat penjats a les parades d’autobús per la cancel·lació de trajectes, tant per culpa d’avaries d’autobusos com per retencions de trànsit.

Hi ha persones que fins i tot han hagut de demanar un taxi per arribar a la feina o altres necessitats, en veure que l’autobús no passava. A totes aquestes persones, el grup PSOE les anima que presentin la corresponent reclamació davant del Consell Insular.

El conseller socialista Víctor Torres ha manifestat que “el transport públic d’Eivissa cada dia està pitjor, tant de serveis i horaris, com pel mal estat dels vehicles i de les parades”. Una situació provocada per la “inacció” de l’equip de govern de Vicent Marí, que “està deixant el transport públic en una situació límit”.

El grup PSOE exigeix al Consell Insular “que prengui mesures per evitar retards i cancel·lacions de trajectes, com és posar més vehicles en aquelles línies que tenen dificultats per complir els horaris per culpa de les retencions de trànsit”. Víctor Torres també demana “agilitzar el procés de pagament dels bitllets, per exemple amb la instal·lació de màquines expenedores en parades més concorregudes, com és la de l’aeroport”.

Segons el conseller socialista, “esperar a la posada en marxa de les noves concessions, que al pas que anam difícilment estaran abans que acabi la legislatura, no pot ser una excusa per deixar abandonat el transport públic, com està fent aquest Consell Insular”.

Comments are closed

Retrasos y cancelación de trayectos de autobús: El grupo PSOE anima a las personas afectadas a reclamar ante el Consell Insular

El grupo PSOE anima a presentar una reclamación ante el Consell Insular a las personas afectadas por retrasos y cancelación de trayectos de transporte público, que con el inicio de la temporada turística se están multiplicando por la mala gestión del equipo de gobierno. El grupo PSOE ha tenido conocimiento de quejas de usuarios de varias líneas en las últimas semanas que se han quedado colgados en las paradas de autobús por la cancelación de trayectos, tanto por culpa de averías de autobuses como por retenciones de tráfico.

Hay personas que incluso han tenido que pedir un taxi para llegar al trabajo u otras necesidades al ver que el autobús no pasaba. A todas estas personas, el grupo PSOE les anima a que presenten la correspondiente reclamación ante el Consell Insular.

El conseller socialista Víctor Torres ha manifestado que “el transporte público de Eivissa cada día está peor, tanto de servicios y horarios, como por el mal estado de los vehículos y de las paradas”. Una situación provocada por la “inacción” del equipo de gobierno de Vicent Marí, que “está dejando el transporte público en una situación límite”.

El grupo PSOE exige al Consell Insular “que tome medidas para evitar retrasos y cancelaciones de trayectos, como poner más vehículos en aquellas líneas que tienen dificultades para cumplir los horarios por culpa de las retenciones de tráfico”. Víctor Torres pide también “agilizar el proceso de pago de los billetes, por ejemplo con la instalación de máquinas expendedoras en paradas más concurridas, como es la del aeropuerto”.

Según el conseller socialista, “esperar a la puesta en marcha de las nuevas concesiones, que al paso que vamos difícilmente estarán antes de que acabe la legislatura, no puede ser una excusa para dejar abandonado el transporte público, como está haciendo este Consell Insular”.

Comments are closed