“Romanents dels ajuntaments”, article de Josep Marí Ribas

Article publicat a Diario de Ibiza el 4 d’agost de 2020

A l’hora de començar a escriure aquest comentari o article d’opinió, tot d’una se’m fa present el risc que té parlar d’una cosa (l’acord que han plantejat la FEMP i el Ministeri d’Hisenda per poder fer servir els romanents municipals) que encara no ha vist la llum, que no és definitiva i que, per tant, pot canviar. Igualment és arriscat perquè els grups polítics antagonistes al meu aprofitaran per treure les seues escopetes i disparar. M’és igual. Voldria intentar posar llum a una qüestió discutida i discutible sempre com és la utilització dels superàvits municipals per part dels ajuntaments que els han generat.

Quasi tots els alcaldes, ara, defensen que els superàvits municipals puguin ser utilitzats lliurement pels ajuntaments, igualment ho fan la FELIB i molts partits polítics. La diferència és que alguns com el PSOE ho han defensat sempre, però el PP ha arribat per defensar-ho fa dos dies, quan ha vist una escopeta per disparar contra el nostre partit.

El PSOE ha defensat sempre i defensarà que s’haurien d’eliminar les lleis d’estabilitat pressupostària que mai vàrem votar i que va impulsar el PP per controlar i generar superàvit als ajuntaments amb el qual eixugar el dèficit d’altres administracions que no han acomplit mai les normes d’estabilitat pressupostària. Hem defensat això i ho seguim defensant. La benvinguda al PP a aquesta conversió espontània.

Les lleis actuals impedeixen incorporar els romanents de tresoreria al pressupost ordinari sense generar dèficit, que tampoc podem generar per legislació sobrevinguda, i per això que el Ministeri d’Hisenda planteja una oferta als ajuntaments, que podran triar si els hi convé o no. Per tant, podem dir que, per primera vegada, s’ofereix una sortida, una via, un camí perquè els ajuntaments puguin gastar els sous acumulats i que són nostres.

La proposta que fa ara el Ministeri d’Hisenda segur que tendrà coses bones i d’altres de no tan bones. No ho sabem del tot, però pot ser una primera passa per poder utilitzar els sous que ara no es poden tocar. Es vol fer a través del Govern central per garantir les exigències d’estabilitat pressupostària a les quals estam obligats. Haurem d’esperar a veure quins avantatges s’hi troben i quins inconvenients, però és una sortida, la primera que es planteja, l’única fins ara, i hauríem d’estudiar-la, i si segueix sent voluntària la seua acceptació, molt millor.

Encara no tenim el resultat definitiu de la solució, però s’hi treballa i es proposen coses, sense haver de dir que això és una “usurpació o una expropiació” dels diners municipals. Siguem seriosos, si avui estam parlant d’una solució, aquesta té la signatura del PSOE, com sempre. No enganyem a la gent. Facem feina per al conjunt de la ciutadania, amb coherència i sense canviar d’opinió com qui canvia el color de la camisa.

Josep Marí Ribas

Secretari general de la FSE-PSOE i alcalde de Sant Josep de sa Talaia

Comments are closed