Sant Joan aprova una moció del PSOE per reduir la bretxa digital de l’alumnat

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha aprovat una moció del grup PSOE en favor de mesures per reduir la bretxa digital de l’alumnat. El portaveu i secretari general Socialista, Pep Torres ‘Peret’, ha mostrat la seua “satisfacció per l’acord unànime de tots els grups polítics de Sant Joan en favor de la proposta”. Segons ha explicat, la pandèmia “ens obliga a prendre mesures per garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat”. Des del “compromís i la unitat” de les institucions, “donarem una millor resposta a tots els reptes, com és reduir la bretxa digital que afecta l’alumnat i les seues famílies, també en municipis com el nostre”, considera ‘Peret’.

Amb aquesta moció, Sant Joan de Labritja “es compromet a col·laborar amb el Consell Insular i el Govern Balear per poder coordinar, facilitar i engegar mesures per reduir la bretxa digital per l’alumnat”. El compromís és adoptar “les mesures necessàries perquè l’alumnat que ho necessiti accedeixi a ajudes específiques que li permetin obtenir un dispositiu personal amb connexió a la xarxa que pugui utilitzar a la seva llar per al seu procés d’aprenentatge”, col·laborar en “plans especials de formació a docent, les famílies i altres agents de la comunitat educativa”, contribuir a “activar xarxes de voluntariat educatiu: no presencial, via telemàtica o telefònica”, i “potenciar l’acció de tots els serveis educatius per garantir que tot l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pugui ser atès en tot moment”.

L’acord aprovat també insta el Govern de l’Estat, en coordinació amb les Comunitats Autònomes i en funció de les seves competències, a elaborar un protocol d’actuacions educatives davant de qualsevol possible suspensió de l’activitat presencial per motius d’excepcionalitat, alarma o emergència.

Finalment, a través de la proposta del PSOE, també s’ha instat el Govern de les Illes Balears a engegar un pla de digitalització educativa que incorpori mesures específiques per reduir la bretxa digital i d’aprenentatge i que faciliti la reducció de desigualtats existents, garantint l’equitat i la qualitat del sistema educatiu.

Comments are closed