Sant Josep: Canal directe amb els afectats per les remors del dipòsit de ses Coves Fosques

L’alcalde de Sant Josep de sa Talaia i secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, s’ha reunit amb representants de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), ENDESA i vesins per tractar la problemàtica de les remors de les bombes d’impulsió del dipòsit de ses Coves Fosques, a sa Carreta.

Els representants de l’agència pública depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori han explicat totes les actuacions que han executat per a minimitzar el problema i han detallat l’estat de la tramitació de la connexió elèctrica que permetrà poder prescindir del grup electrogen causant de les remors.

El dipòsit de Sa Carroca forma part del projecte de connexió de la xarxa municipal d’abastament de Sant Josep a la xarxa en alta que permet abastir el municipi amb aigua dessalinitzada. Les obres van ser executades pel Ministeri de la Transició Ecològica (MITECO).

El juny de 2019, davant l’increment de la demanda d’aigua dessalinitzada del municipi, l’ABAQUA va executar la construcció de dues bombes d’impulsió cap als dipòsits municipals Ses Eres i Puig Cardona. L’agència pública es va veure obligada a instal·lar un grup electrogen provisional perquè la línia de baixa tensió existent era insuficient per a alimentar les noves infraestructures. En paral·lel, l’ABAQUA va iniciar gestions amb ENDESA per cercar una solució que permetés prescindir del grup electrogen. El mes d’agost d’aquell mateix any, l’empresa pública va sol·licitar oficialment un subministrament de 250 kw per a alimentar els nous bombejos.

Mentre es tramita aquesta nova línia de subministrament i en atenció a les queixes dels veïns, l’ABAQUA va executar, el desembre de l’any passat, unes obres de millora de la insonorització al dipòsit. A més, l’abril d’enguany s’ha executat una pantalla vegetal a les façanes nord i est per minimitzar els sorolls. Resten pendents d’executar unes altres actuacions que reduiran encara més els renous com la instal·lació d’una cortina insonoritzant a la càmera de bombeig i d’un filtre silenciós en el grup electrogen.

Des de l’ABAQUA s’ha explicat, a més, que el projecte per a incrementar l’alimentació del dipòsit ja està redactat des del mes de juny i que es troba, actualment, pendent d’obtenir la llicència municipal i les autoritzacions sectorials necessàries per a poder iniciar les obres.

Mentre es resolen aquests tràmits, l’agència ha sol·licitat una ampliació de potència a 40 kw per a poder operar una bomba i reduir, així, el nombre d’hores diàries de funcionament del grup electrogen. Aquesta mesura provisional permetrà disposar abans d’electricitat i reduir, per tant, les molèsties. La companyia elèctrica està redactant actualment el projecte.

Els representants de l’empresa pública s’han compromès a mantenir una línia de comunicació constant amb els veïns i a comunicar-los qualsevol avanç en la resolució del problema.

Comments are closed