Sant Josep destina 60.000 euros a ajudes al lloguer per a joves del municipi

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia destina 60.000 euros a ajudar als joves del municipi a fer front a la despesa d’habitatge de lloguer i també per aquells que estiguin empadronats a Sant Josep però es trobin a fora de l’illa per raó dels seus estudis. Aquesta ajuda arribarà a un màxim de 900 euros per cada habitatge o contracte de lloguer i la podran sol·licitar totes aquelles persones que tenguin menys de 39 anys al moment que s’acaba el termini per demanar-la.

Per accedir a aquesta subvenció, els demandants han de tenir al seu nom el contracte de lloguer, excepte el cas d’estudiants on el titular siguin els progenitors, que hauran d’aportar també un certificat de convivència que acrediti que formen part de la mateixa unitat de convivència. Al cas dels i les estudiants que comparteixin pis, hauran d’acreditar la identitat de tos els convivents també, atès que només s’atorgarà un ajut per contracte.

En tot cas, la sol·licitud es pot fer sempre que el lloguer no superi els 1.200 euros mensuals i si es compleixen els requisits de renda màxima de la unitat de convivència.

A partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat (BOIB) s’obrirà un termini de 20 dies per presentar les sol·licituds, en les que s’hauran de fer constar tota la documentació que acredita els demandants i el lloguer per al qual demanen l’ajut, que es concediran un cop valorades en el cas que compleixin tots els requisits.

El Departament de Joventut, Educació, Treball i Formació de Sant Josep ha elaborat unes bases amb les que vol ajudar «a conservar el seu habitatge als joves que més difícil ho tenen, sigui per la raó que sigui. Aquest col·lectiu sovint és el que pateix unes condicions d’ocupació més precàries, i és per això que necessiten un ajut suplementari per no fer passes enrere en el seu projecte vital», segons la seva titular, Noemí Boned.

Amb aquest mateix objectiu, s’ha obert la possibilitat d’optar a aquests ajuts a la joventut que ha de marxar de l’illa per seguir la seva formació, una situació que representa «una càrrega molt forta per moltes famílies eivissenques que també volem ajudar a alleugerir des de l’Ajuntament», ha afegit Boned.

Aquests ajuts venen a sumar-se als aprovats amb motiu de l’emergència decretada arrel de la pandèmia de la COVID-19, dotats amb 200.000 euros des de l’àrea d’Habitatge de Sant Josep. Als propers dies s’espera poder anunciar els llistat definitiu dels beneficiaris d’aquesta línia específica de subvencions per a les persones que han patit dificultats per fer front al seu lloguer pels efectes econòmics de la pandèmia, un cop s’hagi acabat el termini per esmenar deficiències i presentar alegacions.

Primer contracte municipal d’enllumenat públic, amb una reducció del 74% del consum elèctric

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha formalitzat el contracte públic segons el qual s’adjudica per primer cop la gestió i el manteniment de tot l’enllumenat públic del múnicipi pels propers 15 anys. L’empresa concessionària d’aquest servei és Citelum Ibèrica, que va obtenir la puntuació màxima en la licitació, per un cost total de 6,3 milions d’euros més IVA, amb una rebaixa del 14% sobre el preu de sortida. Aquest contracte públic «totalment verd», segons ha recordat el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Angel Luis Guerrero, perquè suposarà un important avenç en la sostenibilitat de l’enllumenat públic, atès que l’empresa es compromet a una reducció del consum energètic que pot arribar a ser del 74,34% i a contractar el subministre totalment de fonts renovables.

Addicionalment, es compromet a contractar el subministrament únicament de fonts renovables d’energia, fet que suposa eliminar «el 100% la petjada de carboni del servei d’enllumenat, un objectiu al que aspiram tots com a societat, amb una menor contaminació lumínica i un consum energètic ajustat gràcies a les últimes innovacions», ha recordat Guerrero, que ha valorat la solvència tècnica de la proposta i l’important nombre de millores que assumeix el contractista amb aquest servei.

Comments are closed