Grup municipal des Castell

Batlessa

Juana Escandell

Contacta:

Regidors d’Es Castell

1. Juana Escandell

Batlessa i regidora d’urbanisme, policia i seguretat i mobilitat

2. Noemí Gomila 

Regidora de personal, ordre intern i serveis socials

3. Ana Estefania Til

Regidora d’esports, joventut, indústria i turisme

4. Pedro Sánchez

Regidor de cultura, festes, educació i cementiri