Grup municipal de Maó

Batle

Héctor Pons

Contacta:

www.psoemao.com

mao@psoemenorca.info

C/Cós de Gràcia, 90 (Maó)

971 361 475

Regidors/es:

1. Héctor Pons

Batle

2. Maria José Camps

Portaveu i regidora de Serveis Generals i Hisenda

3. Carlos Montes

Regidor d’Esports, Formació i Ocupació

4. Dolores Antonio

Regidora d’Urbanisme i Obra Publica

5. José Manuel García

Regidor de Dinamització Econòmica i Festes

6. Carme Seguí

Regidora de Microciutat, Economia, Comerç i Turisme