ALAIOR NECESSITA UN PLA LOCAL D’HABITATGE

Les darreres dades publicades indiquen que el preu del lloguer ha pujat un 21% a Alaior en els darrers mesos.

És dels municipis on més ha pujat i la necessitat habitacional s’ha desbordat.Al mateix temps, la demanda d’habitatge social ha augmentat en els darrers dos anys més d’un 23% i ja supera les 100 famílies. I la tendència és que aquest increment s’intensificarà encara més.

L’ajuntament no té conveniat cap pis d’emergència social amb les altres administracions, i les urgències augmenten.Quan s’aprovi inicialment el nou Pla General Urbanístic (PGOU), que du més de 7 anys de retard, les previsions per urbanitzar sòl on construir pisos de protecció oficial no serà una realitat fins a molts anys endavant.

La demanda d’un Pla Local d’Habitatge la tenim ara, com han posat damunt la taula els regidors i regidores de l’oposició més d’una vegada, i no es pot enredar ja que les necessitats de la població van en augment.

#MassaPropagandaPocaFeina


Source: Municipi Alaior


Source: Es Migjorn

Comments are closed