COMUNICAT DE PREMSA

La regulació del trànsit marítim davant l’arribada excessiva de passatgers a Ciutadella des d’Alcúdia durant les festes Sant Joan és una opció que no podem ni volem descartar. Però entenem que, abans d’imposar qualsevol limitació, és necessari que hi estiguin formalment d’acord l’ajuntament de Ciutadella, el Consell i el Govern de les Illes Balears, responsable de la gestió del port i, per tant, qui hauria d’aplicar la limitació. I és necessari trobar una fórmula legal que permeti fixar el nombre màxim de vaixells i passatgers que vulguem que arribin a Ciutadella per aquesta via per Sant Joan.

Dia 22 de juliol d’enguany, l’Ajuntament de Ciutadella va rebutjar la possibilitat de demanar que es regulin les entrades i sortides del port de Ciutadella per a “minimitzar els efectes de les concentracions massives de persones durant les festes”. Hi van votar en contra PSM Més per Menorca, PSIB-PSOE, Unides Podem-Gent per Ciutadella i Ciutadans. Entenem que no podem anar en contra de la voluntat clarament majoritària de l’Ajuntament.

I en el cas que l’Ajuntament acabés per demanar que es reguli l’arribada de vaixells, seria necessari que trobàssim una via legal per fer-ho. La proposta que va formular dimarts passat Més per Menorca al Parlament era impossible d’aplicar. La normativa europea no permet discriminar entre persones residents i les que no ho són, com demanava Més per Menorca.

I tots els mecanismes legals prevists al Reglament 3577/92 de la Unió Europea, pel que s’aplica el principi de lliure presentació de serveis als transports marítims dins els Estats membres (cabotatge marítim), ho són per permetre actuar els governs quan el lliure mercat no és capaç de satisfer de manera suficient les necessitats de connectivitat.

Només permeten d’intervenir la lliure competència quan l’oferta és insuficient, no quan n’hi ha massa. Com tampoc permeten fer-ho els articles 14 (establiment de línies d’interès estratègic) i 15 (obligacions específiques) de la llei 11/2010 d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, la via legal que la proposta de Més per Menorca proposava al Parlament. Aquesta llei, d’acord amb tota la normativa superior, només permet intervenir davant una situació d’insuficiència de l’oferta, però no d’excés. Per açò el portaveu del grup socialista en el debat va proposar que s’estudiés la viabilitat legal de posar en pràctica la limitació i que, si era possible i ho demanaven formalment l’Ajuntament i el Consell, es procedís a aplicar-la. Però el portaveu de Més per Menorca no va acceptar aquesta possibilitat.

No esteim tancats a cap solució que sigui realment possible d’aplicar, però no podem confondre les ciutadanes i ciutadanes de Ciutadella amb propostes que no duen enlloc. I no podem ni volem anar en contra de la voluntat de l’ajuntament, qui és qui ha de tenir, entenem, la darrera paraula.

Leave a Reply