El PSOE Menorca presenta esmenes als pressupostos per valor de 7M€ al Parlament i 1,2M€ al Consell per impulsar el sector primari a Menorca

Pilar Carbonero i Bep Pastrana han explicat que la majoria d’esmenes presentades en aquesta matèria persegueixen l’objectiu d’enfortir uns dels sectors econòmics més importants de Menorca i dotar-lo de més eines per ser més competitius 

Agricultura: Pla PROVILAC i suport a la indústria del formatge

La diputada Pilar Carbonero, acompanyada pel conseller Bep Pastrana, ha explicat aquest matí les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista relacionades amb el sector primari i que suposen 7M€. Entre elles, destaquen les destinades a mantenir el Pla PROVILAC amb 1.450.000€, un projecte fonamental per al desenvolupament sostenible de l’agricultura a Menorca. A més, s’han contemplat partides concretes per donar un millor suport la indústria del formatge amb 200.000€. El partit també ha presentat esmenes al pressupost del Consell Insular en la mateixa línia, per valor de 500.000€, i que complementen les que s’han presentat als de la Comunitat Autònoma per a 2024. 

Un altre aspecte important a destacar és la creació de l’Observatori de Preus de la Cadena Alimentària per valor de 234.000€, una eina que permetrà garantir una major transparència i equitat per als productors i consumidors i que assegurarà que els productors del sector primari rebin un preu just. 

També destaquen, per una banda, aquelles esmenes relacionades amb la creació d’un servei de suport, gestió i federació de les comunitats de regants amb l’objectiu d’aprofitar l’aigua regenerada en el sector agrari i, per l’altra, destinar una dotació econòmica específica per impulsar l’agricultura ecològica. 

Pesca: ajudes a confraries i suport a joves pescadors

Quant a l’àmbit pesquer, les esmenes presentades per la socialista contemplen l’increment de les ajudes destinades a les confraries de pescadors per valor d’un milió d’euros, amb l’objectiu d’enfortir la capacitat d’aquestes organitzacions per fer front els principals reptes i desafiaments i aprofitar les oportunitats en el sector pesquer. De forma paral·lela, des del Grup Socialista al Consell també s’ha incorporat una esmena per ampliar les ajudes a les confraries de pescadors, que suposen uns 500.000.€.

A més, es proposen línies d’ajuda específiques per a la compra de primeres embarcacions per a joves pescadors, fomentant així la renovació i modernització de la flota pesquera i oferint oportunitats per a la nova generació de professionals en aquest àmbit. Aquest gruix d’esmenes suposen un milió d’euros en els pressupostos del govern autonòmic i 500.000€ del govern insular. 

Per altra banda, també s’ha registrat una esmena perquè el pressupost de la màxima institució insular incorpori una partida específica per d’ajudes per un import de 200.000€ per a l’impuls, la modernització i promoció del sector forestal. Un sector considerat fonamental per dur a terme una adequada gestió del paisatge de Menorca, a més d’oferir noves oportunitats al sector primari de Menorca.

En definitiva, aquestes esmenes demostren el ferm compromís del PSOE Menorca amb el desenvolupament sostenible, la promoció de l’economia local i l’impuls de sectors fonamentals per al benestar dels menorquins i menorquines. El partit espera que aquestes propostes puguin ser aprovades tant pel Parlament de les Illes Balears com pel Consell Insular de Menorca i contribueixin a l’enfortiment i creixement de l’agricultura, la pesca i el sector forestal de l’illa.

Leave a Reply