El Parlament aprova una proposta del Grup Socialista per incrementar les deduccions fiscals a tots els universitaris que estudien fora de l’illa

Passa de 1.760€ a 1.800€ i s’aplicarà sense la restricció que no s’ofereixin els mateixos estudis a la Comunitat Autònoma.

El Grup Parlamentari Socialista ha aconseguit incorporar importants beneficis fiscals per a la ciutadania de Menorca i del conjunt de les Illes Balears, durant la tramitació de la Llei de l’Impost de Successions, que ha aprovat avui el Parlament.

En primer lloc, s’ha aprovat una esmena socialista per incrementar dels 250 als 400 euros per declarant la deducció fiscal per compensar l’increment de cost de les hipoteques variables, la qual cosa representa un augment del 60% i beneficiarà fins a 100.000 persones. De fet, amb aquesta mesura, cada contribuent es beneficiarà deu vegades més que de la baixada de l’IRPF del PP, de només 40 euros anuals.

En segon lloc, s’ha assolit incrementar la deducció pel lloguer d’habitatge habitual, passant de 440 euros a 530 euros de deducció al llogater.

I finalment, s’ha aprovat una esmena socialista per incrementar les deduccions fiscals pels universitaris que estudien a fora de l’illa de residència, passant de 1.760 a 1.800 euros i eliminant el requisit que no hi hagi els mateixos estudis a les illes per poder optar a aquesta deducció.

Malgrat la inclusió d’aquestes propostes, la valoració global de la normativa que fan els socialistes és negativa, perquè la iniciativa ha comptat amb manca de diàleg i l’oposició dels experts.

De fet, el PSOE defensa l’Impost de Successions i Donacions, perquè està dissenyat per reduir desigualtats i no és un impost injust ni anacrònic, com diu el PP. De fet, gairebé tots els països de la Unió Europea el tenen.

Els socialistes han afirmat que dels 22.000 declarants de l’impost, només 425 explicarien el 64% de l’estalvi fiscal, la qual cosa demostra, una vegada més, que ens trobam amb una acció política que fa el PP per als més rics. I han recordat que el Grup Parlamentari Socialista va presentar una proposta que ampliava la progressivitat de l’impost i defensava la recaptació d’aquest, eliminant la imposició a herències de fins a 400.000 euros i incrementant-la a les de més de 3 milions d’euros.

Source: Federació de Menorca

Comments are closed