Exposició

PSOE Menorca, cent anys d’història

Aquest és el recull del material que s’havia d’exposar a la Biblioteca Pública de Maó i que, de moment, ha quedat posposada, sense data prevista. Del material recopilat s’ha editat un document a mode catàleg, perquè pugui ajudar a la comprensió del conjunt i permeti que sigui accessible a través d’aquesta web.

Hi trobarem material divers, des d’objectes antics, a documents històrics, premsa de l’època i fotografies, per il·lustrar els 100 anys d’història, i ordenats en tres etapes fonamentals: La fundació de l’agrupació socialista de Maó, durant els anys 20; l’època de la II República i el floriment de les llibertats polítiques, fins la Guerra Civil i el Franquisme; i finalment, la lluita des de l’exili, la recuperació de la democràcia i les primeres victòries electorals dels anys 80.

[El catàleg es troba actualment en producció. Ben prest estarà disponible en aquesta pàgina.]