Agrupació Socialista de Ciutadella

Secretària General

Noemí Camps

Secretari d’Organització

Joan Mascaró

Contacta amb l'agrupació

psoeciutadella@gmail.com

C/Sud 21, baixos (Ciutadella)

Regidors Ciutadella

1. Noemí Camps

1a Tinent de Batlia i regidora de Turisme, Cementiris, Servei d’aigua i clavegueram.

2. Andreu Bosch

Regidor d’Educació

3. Gràcia Mercadal

Regidora de joventut, formació, ocupació i festes

4. Sandra Moll

Regidora del servei de l’escorxador, salubritat pública, comerç, fires, mercats i esports