El PSOE Menorca demana al Consell de Menorca que limiti aquest estiu l’entrada de les autocaravanes a l’illa

Josep Pastrana ha defensat que el fet de limitar l’entrada d’aquests vehicles era un compromís programàtic del PSOE per a les eleccions municipals de 2023

Es tracta d’una mesura que ha de donar solució a una afluència excessiva i descontrolada de les autocaravanes, la qual pot provocar un impacte negatiu sobre el medi ambient i sobre la qualitat de l’oferta turística de l’illa

En el proper plenari del Consell de Menorca, el conseller socialista, Josep Pastrana, defensarà una proposta d’acord per instar la institució, per una banda, a avaluar quin és el nombre de places habilitades per a autocaravanes a Menorca i, per l’altra, instar el Consell a limitar la seva entrada aquest mateix estiu d’acord amb aquesta anàlisi. De fet, aquest va ser va ser un dels principals compromisos en matèria de mobilitat inclòs en el document programàtic del PSOE per a les eleccions insulars de 2023.

“Regularem l’entrada de vehicles a l’illa, amb especial atenció als destinats al lloguer i aquells que afavoreixen l’increment objectiu de visitants, com ara les autocaravanes. Ho farem des del diàleg amb els agents econòmics i socials, tot garantint l’activitat econòmica reglada i el manteniment del model”. Per tant, la proposta d’acord va en línia del compromís programàtic socialista i d’acord amb el fet de contribuir a una política en matèria de mobilitat més ordenada i sostenible. 

Per altra banda, aquesta proposta d’acord se sustenta en la Llei Menorca Reserva de Biosfera, concretament en l’article 28, el qual marca que existeix la possibilitat que el Consell pugui decidir limitar l’entrada de cotxes a Menorca, fixant un sostre màxim de nombre de vehicles que poden circular per la nostra illa durant un període definit. “Tenint en compte que només tenim dos càmpings habilitats a Menorca per a l’estacionament d’aquests vehicles, pensam que la mesura és viable”, ha defensat el conseller.

A més, Pastrana ha explicat que “una afluència excessiva i descontrolada d’aquests tipus de vehicles pot fer minvar la qualitat de l’oferta turística a l’illa, a més de provocar un gran impacte ambiental i de saturar les nostres infraestructures. Demanam que es faci valer l’acord plenari del passat 2 d’abril, el qual demanava la cool·laboració de la FELIB i del Govern per proporcionar als ajuntaments un paraigua normatiu per a la creació d’espais municipals per a l’estacionament i acampada d’aquests vehicles”. 

Per part seva, la secretària general del PSOE Menorca, Susana Mora, s’ha afegit a les paraules de Pastrana posant en evidència el discurs del PP en el Consell de Menorca depenent de si està a l’oposició o de si governa. “El seu discurs és totalment incoherent. Durant els 8 anys de govern d’esquerres es va dedicar a criticar tots els límits que amb coherència impulsava el tripartit per tal de protegir el nostre territori. Però, ara que governa, defensa un discurs de limitació”. 

Concretament i quant a la proposta d’acord que presenta el PSOE i que defensarà Pastrana, Mora ha dit que “Vilafranca té eines al seu abast per limitar l’entrada de vehicles a Menorca com és l’article 28 de la Llei Menorca Reserva de Biosfera i no ho fa. L’únic que fa és esperar que el Govern de Prohens li faci la feina i dibuixi el model de Menorca, el qual hauria de ser consensuat des d’aquí”. Per açò, la socialista li ha tornat a demanar “més seny i responsabilitat amb les decisions que tenen a veure amb l’illa”.


Source: Federació de Menorca


Source: Municipi Es Castell

Comments are closed