El PSOE Menorca demana el compromís del Consell Insular amb el col·lectiu tallafocs per millorar les condicions de l’educació infantil a l’illa

Susana Mora ha explicat que les esmenes presentades al pressupost del Consell Insular estan relacionades amb donar prioritat a la política social i de suport al model econòmic de Menorca

El PSOE Menorca ha presentat una bateria d’esmenes als pressupostos del Consell de Insular per donar prioritat a la política social i de suport al model econòmic de Menorca. La portaveu del Grup Socialista al Consell, Susana Mora, ha qüestionat els comptes i ha criticat que “donen l’esquena a les necessitats de Menorca i abandona les famílies que tenen més dificultats per afrontar els alts preus degut a la inflació”.

De fet, ha recordat que “tot i ser els pressupostos més alts de la història, no contemplen partides importants la compra de sòl per a la construcció d’HPO; per impulsar la conciliació familiar i la gratuïtat del transport públic, així com tampoc preveu la iniciativa dels vals consum”. En definitiva, “veim com l’escut social desapareix en benefici d’altres partides com la de promoció turística, per exemple”.

A part, Mora ha avisat que “aquests pressupostos neixen morts si no s’aproven els comptes de la Comunitat Autònoma”, i ha insistit que “esteim davant una inestabilitat permanent al govern insular i autonòmica i que creim que els menorquins i menorquines no s’ho mereixen”.

Esmenes en matèria de política social

 • Projecte de tallafocs. 1,6M€

El PSOE Menorca demana el compromís del Consell amb el col·lectiu tallafocs per impulsar diferents mesures i línies de treball destinades a millorar les condicions dels professionals, de les famílies i, sobretot, dels infants. En aquest sentit, exigeix que inclogui una partida específica als pressupostos sobre aquesta qüestió. 

 • Iniciatives de caire social. 15M€

El PSOE Menorca defensa la necessitat de millorar el pressupost de benestar social per garantir uns serveis de qualitat a les necessitats de les persones. Per exemple, augment del pressupost destinat a la Fundació per a Persones amb Discapacitat; impuls del centre per a persones amb discapacitat o un increment del finançament dels serveis socials comunitaris bàsics. 

 • Adquisició La Palmera as Migjorn Gran. 150.000€

El PSOE Menorca defensa la necessària adquisició i recuperació de l’antic teatre i bar La Palmera amb l’objectiu de dinamitzar el poble amb activitats culturals i socials.

 • Compra de sòl per a la construcció d’habitatge públic a Menorca. 5M€

El PSOE Menorca creu fonamental que l’administració promogui la compra de sòl públic per destinar-lo a habitatge social i així augmentar el parc públic d’habitatges de Menorca.

 • Gratuïtat transport públic. 3.500.000€

El PSOE Menorca defensa que el foment del transport públic a Menorca hauria de ser una prioritat per al Consell Insular i que hauria de ser una mesura que es mantengui en el temps.

 • Adquisició Sa Tanca. 500.000€

El PSOE Menorca creu la necessària adequació de Sa Tanta, Sant Lluís, per a la posterior posada en marxa d’un equipament públic amb vocació de servei supramunicipal.

Esmenes de suport al teixit productiu 

 • Vals consum. 500.000€

El PSOE Menorca considera un error no preveure en els pressupostos els vals consum, ja que han esdevingut unes ajudes que han incentivat i afavorit el comerç local a Menorca. 

 • Ajuts teixit empresarial i associatiu de Menorca. 600.000€

El PSOE Menorca defensa l’augment d’aquestes ajudes per afavorir el teixit productiu de l’illa.

 • Ajuts per a la modernització del sector agrícola i ramader. 500.000€

El PSOE Menorca considera necessària la millora de les instal·lacions de les finques per garantir-les una millor rendibilitat. 

 • Ajuts per a la millora del sector forestal. 200.000€.

El PSOE considera que l’impuls, la modernització i la promoció del sector forestal a Menorca és necessari, un sector fonamental per a l’adequada gestió del paisatge de l’illa.

 • Ajuts a les confraries de pesca. 500.000€

El PSOE Menorca considera que l’impuls, modernització i promoció del sector pesquer i les seves confraries per donar-los més visibilitat, així com oferir noves oportunitats als joves, és essencial.

Amb tot, Susana Mora ha reiterat la idea que “des del PSOE Menorca seguim estant compromesos en millorar els comptes insulars per tal que contemplin aquelles partides que són realment necessàries per als menorquins i menorquines i per estar al costat del nostre teixit productiu i del sector primari”. 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed