Susana Mora: “Hem de poder disposar de la millor i més ràpida atenció sanitària a Menorca, i acabar amb les llistes d’espera”

Héctor Pons ha destacat que “impulsarem un programa d’atenció a la gent gran tenint en compte tots els agents implicats en cadascun dels barris de Maó”

Una societat moderna i avançada com la nostra ha de disposar d’uns sistemes d’atenció suficients que facin que tothom sense excepció pugui tenir la confiança que tindrà al seu abast una resposta eficient a la seves necessitats, des de la prevenció fins al servei més especialitzat davant una malaltia greu.

Per açò és fonamental disposar d’uns professionals ben preparats i suficients per donar resposta ràpida i adequada segons les necessitats de les persones de Menorca i a Menorca. Així, en els darrers sis anys i en la nostra illa, el servei de salut ha incrementat les plantilles en 100 treballadors més que fa sis anys, amb una dotació total de 1329 persones, amb 152 metges especialistes i 90 d’atenció primària. Així, amb l’increment de personal especialitzat i la incorporació de nous equipaments, juntament amb el desplaçament a Menorca de metges especialistes en aquells casos en què la demanda d’atenció no justifica la presència permanent a Menorca dels mateixos, ha permès d’evitar més de 5.000 desplaçaments a Palma.

Però necessitam disposar a Menorca de cada vegada més especialitats mèdiques per a evitar desplaçament i hem de reforçar les existents, de manera especial pel que fa als serveis de psiquiatria, pneumologia, digestologia, oncologia i rehabilitació. Es tracta de continuar millorant els recursos per atendre les necessitats de les menorquines i els menorquins i de reduir el temps d’espera per ser atesos.

La presidenta del Consell i candidata a la reelecció, Susana Mora, ha declarat que “necessitam millorar i reforçar l’atenció sanitària en els municipis. Per açò, promourem la construcció del nou centre de salut d’Alaior, la reforma integral i l’ampliació del de Canal Salat de Ciutadella, la reforma de la Unitat Sanitària d’Es Mercadal i la millora i ampliació de Dalt San Joan i la reforma del Centre de Salut del Verge del Toro de Maó. Tot açò s’ha d’afegir a la recuperació definitiva de l’antic hospital Verge del Toro com a centre de referència d’atenció a persones amb malalties cròniques, amb especial atenció a les persones majors”.

A més, també ha afegit que “conscients que hi ha encara molts pacients que s’han de desplaçar a Palma per ser atesos, continuarem fent feina per garantir l’accés als serveis bàsics durant la seva estada com l’habitatge, el transport, l’alimentació i el suport educatiu, entre d’altres, i també promourem la modificació de la declaració d’obligacions de servei públic entre els vols Menorca i Mallorca per tal de garantir places suficients per al trasllat de malalts, així com dels seus acompanyants”.

L’alcalde de Maó i candidat, Hèctor Pons, ha recalcat que “salut també és que des dels barris i des de la comunitat estem pendents de les necessitats dels nostres veïns i veïnes, i per açò impulsarem un programa d’atenció a la gent gran, sempre tenint en compte tots els agents implicats en cadascun dels barris de Maó”.

Per altra banda, els socialistes han volgut recordar que “les obres del Verge del Toro avancen a bon ritme, quan el PP havia renunciat a un edifici emblemàtic i que tanta falta ens fa. Vam ser els socialistes que vam aconseguir recuperar aquest edifici tan important per a que es destinés a l’atenció de la salut de les persones de Maó i de Menorca”. 

Per concloure, la socialista Susana Mora, ha recordat que els governs socialistes “hem suprimit el copagament dels medicaments que havia imposat el PP així com la reobertura dels centres de salut el capvespre, quan el darrer govern de dretes els havia tancat. Així mateix, hem retornat la targeta sanitària a les persones immigrades perquè cap persona, sigui qui sigui, es mereix que li tanquin les portes quan té un problema de salut.” 


Source: Federació de Menorca

Comments are closed